Bert van Bommel

Bureau Rijksbouwmeester en faculteit bouwkunde van de TU

Bert van Bommel is ambtelijk adviseur van de Rijksbouwmeester en docent en onderzoeker bij de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft, beide op het vlak van de monumentenzorg. Hij heeft bijzondere belangstelling voor duurzaamheidsaspecten.