Jos Creemers

Onderzoeker

Jos Creemers is specialist houtaantasting door insecten en schimmels in gebouwen en werkt bij SHR, het onafhankelijke houtonderzoeksinstituut in Wageningen. Op basis van zijn kennis en ervaring (o.a. 10 jaar praktisch in de bestrijdingsbranche) beoordeelt hij schades aan hout en adviseert hij objectief over de noodzaak van en de mogelijkheden voor aanpak van houtaantasting. Hij doceert dit onderwerp bij diverse opleidingen.