Nathalie Vossen

Adviseur archeologie en beleid

PRO Erfgoed is in 2008 opgericht door Nathalie Vossen, die, naast haar functie als directeur van de Archeologische Monumentenwacht, werkzaam wilde blijven in het veld van de ruimtelijke ordening en cultuurhistorie. Nathalie heeft bijna 20 jaar ervaring met de beleidskant van de archeologie. Eerst voor de gemeentelijke overheid, later bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Bij de RCE was zij senior-consulent en projectleider van het project Ruimte voor de Rivier. In 2008 werd Nathalie directeur bij de Archeologische Monumentenwacht. Eind 2010 besloot Nathalie zich volledig te richten op haar activiteiten bij PRO Erfgoed.