Nieuwe opleiding Restauratie Voegen van start in januari 2018

29-6-2017 | In januari 2018 kunnen voegers zich gaan specialiseren in de restauratie met de nieuwe MBO-3 opleiding Restauratie Voegen. Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) werkt hierbij nauw samen met de brancheorganisaties voor de voegers, te weten Voeggarant en VNV. Door de samenwerking met het bedrijfsleven sluiten de opleidingen goed aan op de behoeften van de bedrijven.

We vroegen Harmen Schippers, voorzitter van Voeggarant en zelf praktiserend voeger in de restauratie, naar de betekenis van de nieuwe opleiding voor het vak. “De nieuwe opleiding Restauratie Voegen is een belangrijke schakel in het waarborgen van kwaliteit in de restauratie. Vanuit Voeggarant staan we voor kwaliteit en we willen onze kennis graag delen ten dienste van het vak. Daarom werken we graag mee aan de nieuwe opleiding Restauratie Voegen,” aldus Schippers.

Schippers benadrukt de meerwaarde van de nieuwe opleiding Restauratievoegen voor de voegbranche: “In de restauratie wordt steeds meer gekeken naar kwaliteit en naar de opleidingen van de vaklieden. Het is dus van belang voor werkgevers om te investeren in goede opleiding van hun vaklieden. Een sterk punt in de nieuwe opleiding is dat de kwaliteitsnormen van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) erin zijn verwerkt. “

De animo onder leerlingen is een zorgpunt volgens Schippers: “Het zal moeilijk zijn leerlingen te vinden. Het zou goed zijn om te zorgen voor een korte lijn tussen de leerlingen van de niveau 2 voegopleiding naar de opleiding Restauratie Voegen. Die groep moet je hebben om te zorgen voor aanwas van nieuwe restauratievoegers.”

De MBO-3 opleiding Restauratie Voegen is vanaf januari 2018 te volgen in het oosten van het land. De restauratievakken worden gegeven bij het Gelders Restauratie Centrum in Arnhem. Het Graafschap College in Doetinchem neemt de generieke vakken Nederlands en rekenen voor zijn rekening. 

Voor meer informatie: Opleiding Restauratie Voegen.