Partners

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen is ontstaan vanuit het project Centrum voor RestauratieTechniek*, dat in 2013 is gestart door het Platform Erfgoedopleidingen. In dit platform, waarin ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vertegenwoordigd is, bundelden 14 partners uit de restauratiesector hun krachten om te zorgen dat goede restauratieopleidingen voor Nederland behouden blijven. Veralgemenisering van het onderwijs en versnippering van het toch al lage aantal leerlingen over vele locaties leidden namelijk bijna tot de teloorgang van dit specialistische vakonderwijs. Met het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen heeft de restauratiebranche zelf een hoeder voor goed restauratieonderwijs. Daarbij werkt het NCE graag en veelvuldig samen met vele partijen.

* Het project Centrum voor RestauratieTechniek loopt van 2014 tot en met 2018 en wordt mede mogelijk gemaakt door het Regionaal Investeringsfonds MBO. 

Onze partners zijn:  

Vakgroep Restauratie
Aannemers Federatie
VAWR Restauratie Architecten
Restauratie Opleidingsprojecten Nederland
Vereniging Timmerwerk Restauratie
Vereniging Restauratie Steenhouwers
Nederlands Gilde van Kunst, Sier en Restauratiesmeden
OnderhoudNL Restauratieschilders
Voeggarant
Ondernemersvereniging van Glazeniers
Het Restauratieconvergent
Vereniging Restauratoren Nederland
The Art Restorers Association Nederland 
Vereniging Restauratie Noord