Wilfred Mengerink

Inspecteur/adviseur restauratiebouw

Wilfred Mengerink is begonnen als timmerman bij Bouwbedrijf Hoffman en Hulshof Bouw & Restauratie. Na het volgen van de opleiding tot restauratietimmmerman en restauratiemedewerker, is hij bij de stichting Monumentenwacht Gelderland gaan werken. Zijn dagelijkse werk bestaat uit het inspecteren van monumentale gebouwen op de bouwkundige staat, het maken van bouwkundige rapporten en het geven van onderhoud en restauratieadviezen. Daarnaast geeft Wilfred vanuit de Monumentenwacht cursussen bij het Gelders Restauratie Centrum.