NRTO 

Lidmaatschap en keurmerk

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen staat voor kwaliteit en is daarom lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de koepelorganisatie van ca. 1000 opleidingsinstellingen in Nederland. Het NCE heeft de procedure om het NRTO-keurmerk te verkrijgen, succesvol doorlopen en voert sinds juni 2019 met trots dit keurmerk, dat getuigt van kwaliteit en professionaliteit. Het keurmerk geeft afnemers van NCE-onderwijs zekerheid rond onder andere algemene voorwaarden, een gedragscode en een klachtenregeling. 

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) is een vereniging voor particuliere opleidingsinstituten. De NRTO stelt zich tot doel de kwaliteit van het particulier onderwijs inzichtelijk te maken en te bevorderen. 

Download: NRTO Certificaat.

 Hieronder kunt u verschillende documenten conform de NRTO-voorschriften downloaden:

Koppeling NCE-opleidingen en Uitvoeringsrichtlijnen Stichting ERM

In de restauratiebranche zijn kwaliteitsnormen geformuleerd waaraan restauratiewerk moet voldoen. NCE vindt het belangrijk dat vaklieden goed worden opgeleid en via het NCE-onderwijs bekend raken met de uitvoeringsrichtlijnen van de Stichting ERM. Daarom zijn deze verwerkt in de lesstof van al het NCE-onderwijs. De samenwerking met de Stichting ERM en de koppeling tussen NCE-opleidingen en ERM-uitvoeringsrichtlijnen is vastgelegd in onderstaand document.