NRTO 

Lidmaatschap en keurmerk

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen staat voor kwaliteit en is daarom lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Het NCE heeft de procedure om het NRTO-keurmerk te verkrijgen, succesvol doorlopen en voert sinds juni 2019 met trots dit keurmerk, dat getuigt van kwaliteit en professionaliteit. Het keurmerk geeft de studenten van al het NCE-onderwijs zekerheid rond algemene voorwaarden, een gedragscode en een gedegen klachtenregeling. 

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) is een vereniging voor particuliere opleidingsinstituten. De NRTO stelt zich tot doel de kwaliteit van het particulier onderwijs inzichtelijk te maken en te bevorderen. Dit gebeurt onder meer door de leden te binden aan de gedragscode van de NRTO, door in samenspraak met de consumentenbond Algemene Leveringsvoorwaarden voor particulier onderwijs op te stellen en door regelmatig overleg met kwaliteitsborgende organisaties in Nederland. 

De NRTO heeft ruime aandacht voor consumentenbescherming. De NRTO heeft een gedragscode die de belangen van de consument waarborgt. Om lid te kunnen zijn/worden van de NRTO moet men voldoen aan de opgestelde gedragscode en dienen de leveringsvoorwaarden van de aanbieder aangepast te zijn aan de leveringsvoorwaarden van de branche. Daarnaast is de NRTO aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. Uitspraken van de geschillencommissie zijn voor NRTO-leden bindend.

Hieronder kunt u verschillende documenten conform de NRTO-voorschriften downloaden:

Koppeling NCE-opleidingen en Uitvoeringsrichtlijnen Stichting ERM

In de restauratiebranche zijn kwaliteitsnormen geformuleerd waaraan restauratiewerk moet voldoen. NCE vindt het belangrijk dat vaklieden goed worden opgeleid en via het NCE-onderwijs bekend raken met de uitvoeringsrichtlijnen van de Stichting ERM. Daarom zijn deze verwerkt in de lesstof van al het NCE-onderwijs. De samenwerking met de Stichting ERM en de koppeling tussen NCE-opleidingen en ERM-uitvoeringsrichtlijnen is vastgelegd in onderstaand document.