NCE-Erfgoedschool

De NCE-Erfgoedschool zorgt voor meer instroom BBL-studenten en een goede restauratiebasis

De restauratiesector heeft behoefte aan meer jongeren, die al in hun allround MBO-opleiding voor de restauratie van monumenten kiezen. Daarnaast is er óók behoefte aan een betere aansluiting van de allround opleidingen op het restauratievak. Daarin wordt voorzien door de ‘NCE-Erfgoedschool’, waarin erkende restauratiebouwbedrijven, ROC’s en Bouwmensen/Bouwschool samenwerken. In het schooljaar 2022-2023 start de eerste groep studenten in de regio Noord Brabant-Nijmegen met dit unieke leer/werktraject. 

Lees verder onder de afbeelding.

De Erfgoedschool heeft als doel om meer MBO-studenten allround timmeren en metselen op het spoor te zetten van een toekomst in de restauratie. Een leer/werkplek bij een erkend restauratiebouwbedrijf biedt hen de mogelijkheid het vak te leren kennen en te ervaren of het bij hen past. Daarnaast geven we invulling aan de wens om de leer-werktrajecten in de restauratie inhoudelijk sterker te maken, zodat de studenten tijdens hun allround opleiding al een goede basiskennis over restauratie opbouwen. 

De eerste lichting van de NCE-Erfgoedschool

Het restauratietraject maakt deel uit van de reguliere (mbo 2 en 3) allround opleiding. Er hoeven geen extra lessen voor gevolgd te worden. Deelname aan de NCE-Erfgoedschool vormt dus geen extra belasting voor de student. Binnen de kaders van de allround opleiding wordt, via restauratiekeuzedelen, het accent verschoven van nieuwbouw en renovatie naar ambachtelijk- en restauratiewerk. De studenten kunnen meerdere schooljaren deelnemen aan de NCE-Erfgoedschool. Het is de ambitie om in totaal 3 keuzedelen rondom restauratie te gaan organiseren voor de deelnemende studenten. 

Een goede basiskennis van restauratie 

De NCE Erfgoedschool bestaat uit diverse onderdelen:

  • De studenten volgen gezamenlijk op een centrale locatie een 4-daagse praktijktraining keuzedeel ‘Basisvaardigheden Restauratie Timmeren/Metselen (keuzedeel MBO-3)’. Docenten zijn restauratie-deskundigen uit de erfgoedsector van het NCE. Onder verantwoordelijkheid van de betrokken ROC’s wordt het door Concreet Onderwijsproducten ontwikkelde examen voor dit keuzedeel afgenomen. 
  • Daarnaast zijn er nu ambachtelijke en restauratie opdrachten opgenomen in de trajectmap voor het keuzedeel. Concreet en NCE hebben deze opdrachten samengesteld. Dit zorgt voor een veel betere aansluiting op de dagelijkse werkpraktijk bij de restauratiebedrijven. Een restauratiedeskundige vanuit het NCE ziet bij werkplekbezoeken toe op een juiste uitvoering van de opdrachten, biedt waar nodig coaching en bezoekt de studenten en leermeesters op de werkplek. De betrokken scholen, Bouwmensen/Bouwschool en het NCE stemmen geregeld de studievoortgang van de deelnemende studenten af.
  • Tot slot bezoeken de studenten tijdens een excursiedag één of meerdere restauratieprojecten en krijgen uitleg van de restauratievakmensen die op deze projecten aan het werk zijn.

Pilot NCE Erfgoedschool, schooljaar 2022-2023 Noord-Brabant/Nijmegen

Betrokken opleidingsorganisaties en bedrijven

De eerste Erfgoedschool loopt in schooljaar 2022-2023 in de regio Noord-Brabant / Nijmegen. De groep studenten die hieraan meedoet volgt de allround opleiding timmeren of metselen (BBL-MBO 3) bij het Koning Willem I College en ROC Nijmegen. De restauratiebedrijven waar deze studenten hun leer/werkplek doorlopen zijn; Nico de Bont, Van Dinther Bouwbedrijf, De Bonth van Hulten, Bouwbedrijf Van de Ven, Van den Bouwhuijsen, Cuppens+zn, Van Tienen Nijmegen, Balemans Breda en Oome Raamsdonk. De leer/werkstages worden georganiseerd door Bouwmensen Den Bosch, Bouwmensen Oss-Veghel-Nijmegen en Bouwschool Breda.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Agnes van Alphen (bestuurssecretaris) via a.vanalphen@erfgoedopleidingen.nl.