NCE-Erfgoedschool

De NCE-Erfgoedschool zorgt voor meer instroom BBL-studenten en een goede restauratiebasis

De restauratiesector heeft behoefte aan meer jongeren, die al in hun allround MBO-opleiding voor de restauratie van monumenten kiezen. Ook is er behoefte aan een betere aansluiting van de allround opleidingen op het restauratievak. Daarin wordt voorzien door de ‘NCE-Erfgoedschool’, waarin erkende restauratiebouwbedrijven, ROC’s en Bouwmensen/Bouwschool samenwerken. In het schooljaar 2022-2023 volgde de eerste groep studenten in de regio Noord Brabant-Nijmegen dit unieke leer/werktraject. 

Lees verder onder de afbeelding.

De NCE-Erfgoedschool heeft als doel om meer MBO-studenten allround timmeren en metselen op het spoor te zetten van een toekomst in de restauratie. Een leer/werkplek (BBL-stage) bij een erkend restauratiebouwbedrijf biedt hen de mogelijkheid het vak te leren kennen en te ervaren of het bij hen past. Daarnaast geven we invulling aan de wens om de leer-werktrajecten in de restauratie inhoudelijk sterker te maken, zodat de studenten tijdens hun allround opleiding al een goede basiskennis over restauratie opbouwen. 

Accent op ambachtelijk- en restauratiewerk 

Het restauratietraject maakt deel uit van de reguliere (mbo 2 en 3) allround opleiding. Er hoeven geen extra lessen voor gevolgd te worden. Deelname aan de NCE-Erfgoedschool vormt dus geen extra belasting voor de student. Binnen de kaders van de allround opleiding wordt, via restauratiekeuzedelen, het accent verschoven van nieuwbouw en renovatie naar ambachtelijk- en restauratiewerk. 

Een goede basiskennis van restauratie 

De NCE-Erfgoedschool bestaat uit diverse onderdelen:

  • De studenten volgen gezamenlijk op een centrale locatie een 4-daagse praktijktraining keuzedeel ‘Basisvaardigheden Restauratie Timmeren/Metselen (keuzedeel MBO-3)’. Docenten zijn restauratie-deskundigen uit de erfgoedsector van het NCE. Onder verantwoordelijkheid van de betrokken ROC’s wordt het door Concreet Onderwijsproducten ontwikkelde examen voor dit keuzedeel afgenomen. 
  • Daarnaast zijn er voor dit NCE-traject ambachtelijke en restauratie opdrachten opgenomen in de trajectmap voor het keuzedeel. Concreet en NCE hebben deze opdrachten samengesteld. Dit zorgt voor een veel betere aansluiting op de dagelijkse werkpraktijk bij de restauratiebedrijven. Een restauratiedeskundige vanuit het NCE ziet bij werkplekbezoeken toe op een juiste uitvoering van de opdrachten, biedt waar nodig coaching en bezoekt de studenten en leermeesters op de werkplek. De betrokken scholen, Bouwmensen/Bouwschool en het NCE stemmen geregeld de studievoortgang van de deelnemende studenten af.
  • Tot slot bezoeken de studenten tijdens een excursiedag één of meerdere restauratieprojecten en krijgen uitleg van de restauratievakmensen die op deze monumentale projecten aan het werk zijn.

Pilot NCE-Erfgoedschool

In het schooljaar 2022-2023 organiseerde het NCE samen met drie ROC’s, twee Bouwmensenorganisaties, BouwSchool en zeven erkende restauratiebouwbedrijven in de regio Noord-Brabant/Nijmegen voor het eerst de NCE-Erfgoedschool. 

Lees hier de ervaringen van de betrokken partijen: 

Vervolg komende jaren

De Erfgoedschool krijgt een vervolg in de regio Nijmegen-Noord Brabant. De partijen die deelnamen aan de pilot waren enthousiast en vinden het belangrijk dat er blijvende aandacht is voor restauratie tijdens de allround opleiding timmeren en metselen. In schooljaar 2023-2024 gaat het NCE daarom weer actief in gesprek met de betrokken scholen om zoveel mogelijk studenten te laten kiezen voor een leer-werkplek in de restauratie. 

Een groep van bedrijven in deze regio, aangesloten bij de Vakgroep Restauratie, biedt de nodige stageplekken aan. Hopelijk zijn er ook dit schooljaar weer veel geïnteresseerden. In de loop van dit schooljaar zullen de studenten, die bij hun leerbedrijf de eerste stappen zetten in het restauratiewerk, de mogelijkheid krijgen om gezamenlijk het keuzedeel ‘Basisvaardigheden Restauratie Timmeren of Metselen’ te gaan volgen. De betrokken scholen, Bouwmensen/Bouwschool en het NCE zullen de organisatie van het keuzedeel vervolgens samen in gang zetten.

Interesse?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met John van den Heuvel (algemeen coördinator) via j.vandenheuvel@erfgoedopleidingen.nl.  

Fotobijschrift: De eerste lichting deelnemers aan de NCE-Erfgoedschool aan het werk met praktijkoefeningen in de werkplaats van Bouwmensen Den Bosch (foto's Arjen Veldt).