NCE-Erfgoedschool: restauratie officieel onderdeel van mbo-2/3 opleiding

25-1-2023 | Dertien studenten (allround) timmeren/metselen zijn gestart met de NCE-Erfgoedschool dankzij een bijzondere samenwerking met 13 partijen (1) in Noord-Brabant en de regio Nijmegen. Marina Donkers van Bouwmensen Oss en Erik Colijn van BouwSchool Breda zijn uitermate positief over het restauratietraject dat de studenten gaan doorlopen. Beiden hebben in hun regio op een eigen manier invulling gegeven aan de werving van studenten i.s.m. NCE-opleidingscoördinator Leon Bakker. 

Over de start van de NCE-Erfgoedschool zegt Erik Colijn, directeur van BouwSchool Breda: “Ik ben er trots op dat we het als collectief voor elkaar hebben gekregen dat restauratie een plek heeft binnen de reguliere opleiding. Dat de studenten een officieel keuzedeel restauratie kunnen volgen, dat erkend wordt en opgenomen is in het portfolio van hun opleiding. Vanuit BouwSchool Breda nemen drie studenten deel. Wij hebben samen met Leon de deelnemende studenten en hun leermeesters bezocht. Dit is een nieuw traject, daarom willen we hen allemaal aan het begin goed informeren. Zo zorgen we ervoor dat we samen de NCE-Erfgoedschool goed uitdragen, dat we de leerling en de leermeester één en dezelfde boodschap vertellen. Het ROC in Breda, Curio, en de klankbordgroep Restauratie van het Bouw en Techniek Centrum Breda hebben de NCE-Erfgoedschool omarmd. Ik zie dat de betrokken ROC’s zaken afstemmen in dit traject. Het Koning Willem I College gaat bijvoorbeeld de examinering doen. Ik zie dat er ook tussen de ROC’s steeds meer samenwerking is. Dat is positief voor het organiseren van de NCE-Erfgoedschool.”

Eerder beginnen met voorlichting over restauratie

Marina Donkers, bedrijfsleider bij Bouwmensen Oss, heeft gemerkt dat de studenten wat overvallen werden door de vraag of zij aan de NCE-Erfgoedschool willen deelnemen: “Met de NCE-Erfgoedschool krijgen studenten een breder zicht op de mogelijkheden in de bouw. Het is een toegevoegde waarde dat het keuzedeel over restauratie een officieel onderdeel is van de opleiding. Ik heb wel gezien dat het moeilijk is voor de studenten om een keuze te maken. Ze weten nauwelijks wat restauratie inhoudt en wat erfgoed is. De restauratiebouwbedrijven hebben zich enorm ingezet om voorlichting te geven over het restauratievak. Terugkijkend denk ik dat we moeten gaan werken aan voorlichting op het VMBO. Dat kunnen we samen oppakken. Denk aan snuffelstages op een restauratiebouwplaats of een workshop over restauratie als onderdeel van het lesprogramma Bouwen, Wonen & Interieur. Ook in de lessen over loopbaanoriëntatie en studiekeuze zouden we presentaties kunnen geven. Als we dan aan het begin van het eerste jaar vragen of een student het restauratietraject van de NCE-Erfgoedschool wil volgen, sluiten we aan op eerdere voorlichting. Het is belangrijk dat studenten in het eerste jaar al kiezen, want als ze eenmaal bij een bedrijf geplaatst zijn en het loopt goed, dan is het lastig om nog te veranderen van leerbedrijf.”

(1) Betrokken opleidingsorganisaties en bedrijven

De eerste NCE-Erfgoedschool loopt in schooljaar 2022-2023 in de regio Noord-Brabant/Nijmegen. De groep studenten, die hieraan meedoet, volgt de allround opleiding timmeren of metselen (BBL-MBO 3) bij het Koning Willem I College, ROC Nijmegen en Curio Breda. De restauratiebouwbedrijven waar deze studenten hun leer-/werkplek doorlopen, zijn Nico de Bont, Van Dinther Bouwbedrijf, De Bonth van Hulten, Bouwbedrijf Van den Bouwhuijsen, Cuppens +zn, Bouwbedrijf Balemans en Oome Raamsdonk. De leer-/werkstages worden georganiseerd door Bouwmensen Den Bosch, Bouwmensen Oss-Veghel-Nijmegen en BouwSchool Breda.

In een volgende publicatie komt Stefan Kant van Bouwmensen Den Bosch, gastheer van de trainingsdagen voor de hele groep, aan het woord over de ervaringen met de Erfgoedschool.

Interesse?

Lees hier meer informatie: NCE-Erfgoedschool.