Over NCE

Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen is opgericht om de toekomst van het restauratievakonderwijs veilig te stellen en weet zich gesteund door vele personen en organisaties uit de restauratie-, bouw- en onderwijssector. Het NCE werkt nauw samen met de restauratiebranche, het onderwijs en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, om voor zo veel mogelijk restauratiedisciplines goede opleidingen en keuzedelen te ontwikkelen, die aansluiten bij de behoefte van de restauratiesector en dus op de arbeidsmarkt. We zorgen daarbij ook voor goede docenten, dat wil zeggen dat de docenten hun sporen hebben verdiend in de restauratiebranche. Ook wil het NCE geïnteresseerde jongeren en restauratie-/erfgoedprofessionals helpen een keuze te maken uit het ruime aanbod van opleidingen en cursussen. Onze uitgangspunten en doelstellingen hebben we vastgelegd in een onderwijsvisie. U kunt dit document hier downloaden: Onderwijsvisie Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen.

Bestuur

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen wordt geleid door een bestuur, bestaande uit afgevaardigden vanuit de initiatief nemende organisaties. Wij stellen de bestuursleden graag aan u voor: 

VoorzitterFlip van de Burgt (Vakgroep Restauratie)
SecretarisWim van der Maas (Platform Gespecialiseerde Aannemers in de Restauratie)
LidHarry Klunder (Vereniging Timmerwerk Restauratie)

Raad van Advies

De organisaties die de activiteiten van het NCE vanaf de start in 2013 binnen het RIF-project Centrum voor RestauratieTechniek ondersteunen, zijn vertegenwoordigd in een Raad van Advies. Zo blijven deze organisaties actief betrokken bij de ontwikkelingen van het NCE. De Raad van Advies komt twee maal per jaar bij elkaar. Deze bijeenkomsten worden gecombineerd met het branchegroepen-overleg, dat de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) eveneens twee maal per jaar organiseert. Op deze manier worden krachten gebundeld en kan efficiënt worden gesproken over kwaliteit en onderwijs in de erfgoedsector. 

Bekijk hier welke personen en organisaties in onze Raad van Advies vertegenwoordigd zijn: Leden Raad van Advies.

Samenwerkingspartners

Om de restauratie-opleidingen daadwerkelijk te kunnen geven werkt NCE graag samen met verschillende partijen. Vanwege de kleine aantallen leerlingen worden per schooljaar nieuwe locaties gezocht. Daarbij spelen (restauratie)bouwbedrijven, bouwmensen-organisaties, scholen, ROP's en ook studenten zelf een belangrijke rol. Want als deze partijen willen investeren in vakmanschap en hun kennis van restauratie willen verdiepen, is dat een goed startpunt om restauratieopleidingen op verschillende plaatsen in het land van start te laten gaan. 

Het NCE is de volgende samenwerkingspartners zeer erkentelijk:

Comité van Aanbeveling

Willemijn Maas (voorzitter Nationaal Restauratiefonds)
Maxime Verhagen (voorzitter Bouwend Nederland)
Friso de Zeeuw (Emeritus hoogleraar Gebiedsontwikkeling, TU Delft) 


Lidmaatschap NRTO

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Elk lid van de NRTO moet voldoen aan de kwaliteitseisen van het NRTO-Keurmerk. Een onafhankelijke, externe organisatie toetst in een audit of een lid aan die eisen voldoet. Kiezen voor een aanbieder die lid is van de NRTO biedt zekerheid. Alle leden hebben de gedragscode ondertekend en zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie. 

Meer informatie over het lidmaatschap, de kwaliteitseisen als ook onze algemene voorwaarden, de gedragscode en de klachtenregeling vindt u hier: NRTO

Privacyverklaring

In het kader van de op 25 mei 2018 in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming treft u hier onze Privacyverklaring aan.

Fotoverantwoording

Op deze website ziet u het restauratiewerk prachtig in beeld gebracht in vele foto’s en video’s. Op deze plek willen wij onze partners bedanken voor het ter beschikking stellen van dit beeldmateriaal.