Over NCE

Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen is opgericht om de toekomst van het restauratievakonderwijs veilig te stellen en weet zich gesteund door vele personen en organisaties uit de restauratie-, bouw- en onderwijssector. Het NCE werkt nauw samen met de restauratiebranche, het onderwijs en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, om voor zo veel mogelijk restauratiedisciplines goede opleidingen en keuzedelen te ontwikkelen, die aansluiten bij de behoefte van de restauratiesector en dus op de arbeidsmarkt. We zorgen daarbij ook voor goede docenten, dat wil zeggen dat de docenten hun sporen hebben verdiend in de restauratiebranche. Ook wil het NCE geïnteresseerde jongeren en restauratie-/erfgoedprofessionals helpen een keuze te maken uit het ruime aanbod van opleidingen en cursussen. Onze uitgangspunten en doelstellingen hebben we vastgelegd in een onderwijsvisie. U kunt dit document hier downloaden: Onderwijsvisie Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen. U kunt ook de korte film hieronder bekijken om snel en eenvoudig te ontdekken wat de nut en noodzaak is van het NCE voor het restauratievak en -onderwijs.

FILM: Nut en noodzaak van het NCE

Bestuur

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen wordt geleid door een bestuur, bestaande uit afgevaardigden vanuit de initiatief nemende organisaties. Wij stellen de bestuursleden graag aan u voor: 

Interim VoorzitterWim van der Maas (Platform Gespecialiseerde Aannemers in de Restauratie)
LidHarry Klunder (Vereniging Timmerwerk Restauratie)
LidMartin Veerman (Vakgroep Restauratie)
LidErik-Jan Brans (Vereniging voor Architecten Werkzaam in de Restauratie - VAWR)

Raad van Advies

De organisaties die de activiteiten van het NCE vanaf de start in 2013 binnen het RIF-project Centrum voor RestauratieTechniek ondersteunen, zijn vertegenwoordigd in een Raad van Advies. Zo blijven deze organisaties actief betrokken bij de ontwikkelingen van het NCE. De Raad van Advies komt twee maal per jaar bij elkaar. Deze bijeenkomsten worden gecombineerd met het branchegroepen-overleg, dat de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) eveneens twee maal per jaar organiseert. Op deze manier worden krachten gebundeld en kan efficiënt worden gesproken over kwaliteit en onderwijs in de erfgoedsector. 

Bekijk hier welke personen en organisaties in onze Raad van Advies vertegenwoordigd zijn: Leden Raad van Advies.

Comité van Aanbeveling

Willemijn Maas (voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nationaal Restauratiefonds)
Maxime Verhagen (voorzitter Bouwend Nederland)

Samenwerkingspartners

Het NCE is dankbaar voor de geweldige inzet van de leden van de Raad van Advies, het Comité van Aanbeveling en onze samenwerkingspartners om nieuwe opleidingen te ontwikkelen en te organiseren, de instroom in de bouw en restauratie te vergroten en het imago van (bouw)ambachten en vakmanschap te verbeteren.

Betrokken branchegroepen, erfgoedorganisaties en andere partijen

 • Aannemersfederatie Nederland
 • Art Restorers Association Nederland
 • Branchevereniging VHG
 • Federatie Grote Monumentengemeenten
 • GAan in de bouw
 • Gebouwgeschil Nederland
 • Geldersch Landschap en Kasteelen
 • Gelders Restauratie Centrum
 • Gilde van Tuinbazen en Botanische Tuinen
 • Kenniscentrum Glas
 • Landschap + Erfgoed Utrecht
 • Lei Import, Maasbracht
 • MonumentenwachtNL
 • Natuurmonumenten
 • Nederlands Gilde van Kunst, Sier en Restauratiesmeden
 • Nederlandse Tuinenstichting
 • Nederlandse Vereniging van Leidekkers
 • Nederlandse Vereniging van Molenmakers
 • OnderhoudNL Restauratieschilders
 • Ondernemersvereniging van Glazeniers
 • Ondernemersvereniging Wilde Weelde, vakgroep historisch groen
 • Provincie Gelderland
 • Provincie Zeeland
 • Restauratieconvergent
 • Rietdekkers Gilde
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Stadsherstel Amsterdam
 • Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg
 • Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed
 • Stichting Voeggarant
 • Vakfederatie Rietdekkers
 • Vakgroep Groen Erfgoed
 • Vakgroep Restauratie
 • Vereniging Adviesbureaus Monumentenzorg
 • Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie
 • Vereniging van Erfgoedhoveniers
 • Vereniging Restauratie Noord
 • Vereniging Restauratie Steenhouwers
 • Vereniging Restauratoren Nederland
 • Vereniging Timmerwerk Restauratie

Onderwijspartners

 • Bouwmensen Zaandam
 • Bouwmensen Zuidwest, Goes
 • Bouwmensen Amersfoort
 • BouwSchool Breda
 • Gelders Restauratie Centrum, Arnhem
 • Nationaal Restauratie Centrum, Amersfoort
 • Nimeto Utrecht
 • ROC Aventus, Zutphen
 • ROC Scalda, Middelburg
 • ROC van Amsterdam
 • Schildervakopleiding Zutphen
 • Wellant College Houten
 • Zone College

Keurmerk NRTO

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en heeft de procedure om het NRTO-keurmerk te verkrijgen, succesvol doorlopen. Het NCE voert met trots dit keurmerk, dat getuigt van kwaliteit en professionaliteit. Het keurmerk geeft de studenten van alle NCE-opleidingen zekerheid rond algemene voorwaarden, een gedragscode en een gedegen klachtenregeling. 
Meer informatie vindt u hier: NRTO

Verklaring privacy

In het kader van de op 25 mei 2018 in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft het NCE een privacyverklaring opgesteld.
Download: NCE-privacyverklaring

Foto- en filmverantwoording

Op deze website ziet u het restauratiewerk prachtig in beeld gebracht in vele foto’s en video’s.
Op deze plek willen wij onze partners bedanken voor het ter beschikking stellen van dit beeldmateriaal en in het bijzonder fotograaf Arjen Veldt voor de mooie fotoseries van de restauratiedisciplines waarvoor het NCE opleidingen heeft ontwikkeld en organiseert. U vindt de foto's van Arjen Veldt in de slidehow op de homepage en bij NCE-opleidingen.
De video's over 10 vakgebieden in de restauratie (ook op de Homepage), de film NCE, Nut en Noodzaak (hierboven) en de films over de nominaties en de winnaars van de NCE Meester-Gezelprijs (verschillende berichten bij NIEUWS) zijn gemaakt door Studio Tandem.