Over NCE

Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen is opgericht om de toekomst van het restauratievakonderwijs veilig te stellen en weet zich gesteund door vele personen en organisaties uit de restauratie-, bouw- en onderwijssector. 

Nieuwe opleidingen 

De minister van OCW trok in de beleidsbrief Erfgoed Telt (2017) 2 miljoen euro uit voor het ontwikkelen en organiseren van restauratieopleidingen. Dit nadat diverse brancheorganisaties aan de bel hadden getrokken over de teloorgang van het restauratievakmanschap in Nederland. In de periode 2018-2021 zijn voor 12 vakdisciplines nieuwe restauratieopleidingen, keuzedelen en studiemodules ontwikkeld in samenwerking met 20 brancheorganisaties. Zo is de aansluiting op de behoefte van de restauratiesector en dus op de arbeidsmarkt verzekerd. Het onderwijs van het NCE wordt gegeven door docenten, die hun sporen hebben verdiend in de restauratiebranche. Bekijk ons onderwijsaanbod hier: NCE-Opleidingen/-modules.

Handig overzicht 

Ook wil het NCE geïnteresseerde jongeren en restauratie-/erfgoedprofessionals helpen een keuze te maken uit het ruime aanbod van opleidingen en cursussen. Daarvoor is het handige overzicht Erfgoed/restauratieonderwijs in Nederland op deze website opgenomen met alle ons bekende erfgoed en restauratieopleidingen op MBO-, HBO en universitair niveau. Ook bieden we een overzicht van alle cursusorganisaties op gebied van erfgoed en restauratie. 

Jongeren 12-18 en hun ouders

Tot slot informeren we graag jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 en hun ouders over de mogelijkheden om restauratievakman of -vrouw te worden in onze social mediacampagnes onder de titel Toekomst in erfgoed. Op onze homepage zijn korte vakfilms te zien, die via geregeld via social media-kanalen gericht aan jongeren worden getoond. Ook kunnen jongeren en hun ouders de campagnepagina Toekomst in erfgoed bezoeken en een oriënterende test doen. Via diverse social media-kanalen worden onze doelgroepen geregeld geattendeerd op deze webpagina.

Onderwijsvisie

Onze uitgangspunten en doelstellingen hebben we vastgelegd in een onderwijsvisie. U kunt dit document hier downloaden: Onderwijsvisie Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen

Bestuur

Per 1 januari 2023 vormen het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) en het Nationaal Restauratie Centrum (NRC) een bestuurlijke unie. NCE en NRC behouden ieder hun eigen identiteit in de samenwerking. Om dit te onderstrepen, hebben beiden een eigen voorzitter. De bestuursleden representeren de restauratiebranches of hebben een achtergrond op het gebied van beleid, bestuur, overheid, non-profit en/of monumentenbeheer in de erfgoedsector.

Voorzitter NCESimon Angel
Voorzitter NRCBoudewijn de Bont
SecretarisMartin van Bleek
PenningmeesterMartin Veerman
Onderwijscommissie NCEErik-Jan Brans
Onderwijscommissie NRCErnst van der Grijp

Branchegroepenoverleg

De organisaties die de activiteiten van het NCE vanaf de start in 2014 binnen het RIF-project 'Centrum voor RestauratieTechniek' ondersteunen, zijn vertegenwoordigd in het Branchegroepenoverleg. Zo blijven deze organisaties actief betrokken bij de ontwikkelingen van het NCE.
Het branchegroepenoverleg komt twee maal per jaar bij elkaar in bijeenkomsten die NCE samen met de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) organiseert. Op deze manier worden krachten gebundeld en kan efficiënt worden gesproken over kwaliteit en onderwijs in de erfgoedsector. Bekijk hier welke organisaties in het Branchegroepenoverleg vertegenwoordigd zijn: Branchegroepenoverleg.

Keurmerk NRTO

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en heeft de procedure om het NRTO-keurmerk te verkrijgen, succesvol doorlopen. Het NCE voert met trots dit keurmerk, dat getuigt van kwaliteit en professionaliteit. Het keurmerk geeft de studenten van alle NCE-opleidingen zekerheid rond algemene voorwaarden, een gedragscode en een gedegen klachtenregeling. 
Meer informatie vindt u hier: NRTO

STAP-budget

Het STAP-budget (Stimulering Arbeidsmarkt Positie) is een subsidieregeling, waarmee je als particulier/zzp-er maximaal €1.000,- per jaar kunt aanvragen bij het UWV voor het volgen van een opleiding. NCE is geregistreerd als STAP-opleider en kan aan zzp-ers de mogelijkheid bieden om STAP-subsidie aan te vragen. Bij het NCE variëren per vakdiscipline het onderwijsaanbod en de startdata. Vandaar dat wij per opleiding, studiemodule of training, met de deelnemers die daarvoor in aanmerking komen, contact opnemen over een mogelijke STAP-subsidieaanvraag en wanneer de aanvraag precies kan worden gedaan.  

Verklaring privacy

In het kader van de op 25 mei 2018 in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft het NCE een privacyverklaring opgesteld.
Download: NCE-privacyverklaring

Externe vertrouwenspersoon

Het NCE hecht waarde aan een veilig werk- en leerklimaat. Het beschikbaar hebben van een extern vertrouwenspersoon is hier onderdeel van. De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor een medewerker of cursist die ongewenste omgangsvormen heeft ervaren.
Download Procedure Extern Vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon kan rechtstreeks worden benaderd via onderstaande contactgegevens:
Buro Mediation in Amersfoort - Annemiek Hakkers
E info@buromediation.nl
T 06-4485 6214

Foto- en filmverantwoording

Foto's slidehow op de homepage en foto's op de webapgina's van de NCE-opleidingen: Arjen Veldt.
Vakfilms homepage en films genomineerden en winnaar NCE Meester-Gezelprijs: Studio Tandem. 
Voor de overige foto's zijn wij onze partners en de vele bedrijven en individuen die foto's beschikbaar stellen voor onze nieuwsberichten, erkentelijk.