Leden Raad van Advies

In de Raad van Advies hebben zitting:
Miko Wijnands (NGK), Marije Wolfswinkel (OVG), Daniël Spee (VRS), Ed de Jong (Monumentenwacht NL), Hans Wolters (Onderhoud NL – Restauratieschilders), Kees Beelaerts (Vereniging van Erfgoedhoveniers), Ruurd van Donkelaar (SKGE), Lucas Verbij (Molenmakers), Vincent van Drie (Restauratoren NL), Willem Coolen (Restauratie Convergent), Renate Postma (ARA Nederland), Piet Brand (NVVL), Marloes Tiegelaar (Vakgroep Restauratie / VTR / VRS), Dré van Dinther (Vakgroep Restauratie), Glenn Pronk (VTR), Robert Frank Houbaer (Gebouwschil Nederland), Harmen Schippers / Frederik Heldoorn (Voeggarant), Hilke Janssen  (Vereniging Restauratie Noord/ROP Noord), Erik Jan Brans (VAWR). 

Vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed sluit Michiel van Hunen als toehoorder aan bij de Raad van Advies.  

Vakgroep Restauratie
Aannemers Federatie
VAWR Restauratie Architecten
Restauratie Opleidingsprojecten Nederland
Vereniging Timmerwerk Restauratie
Vereniging Restauratie Steenhouwers
Nederlands Gilde van Kunst, Sier en Restauratiesmeden
OnderhoudNL Restauratieschilders
Voeggarant
Ondernemersvereniging van Glazeniers
Het Restauratieconvergent
Vereniging Restauratoren Nederland
The Art Restorers Association Nederland 
Vereniging Restauratie Noord
Monumentenwacht NL
Vereniging van Erfgoedhoveniers
Nederlandse Vereniging van Leidekkers
Gebouwgeschil Nederland
Nederlandse Vereniging van Molenmakers
Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed