Leden Raad van Advies

De organisaties die de activiteiten van het NCE vanaf de start in 2013 binnen het RIF-project Centrum voor RestauratieTechniek ondersteunen, zijn vertegenwoordigd in een Raad van Advies. Zo blijven deze organisaties actief betrokken bij de ontwikkelingen van het NCE. De Raad van Advies komt twee maal per jaar bij elkaar. Deze bijeenkomsten worden gecombineerd met het branchegroepen-overleg, dat de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) eveneens twee maal per jaar organiseert. Op deze manier worden krachten gebundeld en kan efficiënt worden gesproken over kwaliteit en onderwijs in de erfgoedsector. 

In de Raad van Advies hebben zitting:
Miko Wijnands (Nederlands Gilde van Kunst, Sier en Restauratiesmeden), Marije Wolfswinkel (Ondernemersvereniging van Glazeniers), Daniël Spee (Vereniging Restauratie Steenhouwers), Corrie Boer (Monumentenwacht NL), Hans Wolters en Ferdinand Wieman (Onderhoud NL – Restauratieschilders), Joost Kreuger (Vakfederatie Rietdekkers), Hennes Claassen (Gilde van Tuinbazen), Kees Beelaerts (Vereniging van Erfgoedhoveniers),  Lucas Verbij (Molenmakers), Vincent van Drie (Restauratoren NL), Willem Coolen (Restauratie Convergent), Renate Postma (ARA Nederland), Hein van de Water (Restauratoren Vereniging Noord), Piet Brand (Nederlandse Vereniging voor Leidekkers), Marloes Tiegelaar (Vakgroep Restauratie / Verenging Timmerwerk Restauratie/Vereniging Restauratie Steenhouwers), Flip van de Burgt (Vakgroep Restauratie), Glenn Pronk (Vereniging Timmerwerk Restauratie), Robert Frank Houbaer (Gebouwschil Nederland), Harmen Schippers / Frederik Heldoorn (Voeggarant), Hilke Janssen  (Vereniging Restauratie Noord/ROP Noord), Karlijn de Wild / Ramon Pater (VAWR Restauratie Architecten), Daan Holtzer (Vereniging Adviesbureaus Monumentenzorg), Walter de Koning (Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg). 

Vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed sluit Michiel van Hunen als toehoorder aan bij de Raad van Advies. 

Vakgroep Restauratie
Aannemers Federatie
VAWR Restauratie Architecten
Restauratie Opleidingsprojecten Nederland
Vereniging Timmerwerk Restauratie
Vereniging Restauratie Steenhouwers
Nederlands Gilde van Kunst, Sier en Restauratiesmeden
OnderhoudNL Restauratieschilders
Voeggarant
Ondernemersvereniging van Glazeniers
Het Restauratieconvergent
Vereniging Restauratoren Nederland
The Art Restorers Association Nederland 
Vereniging Restauratie Noord
Monumentenwacht NL
Vereniging van Erfgoedhoveniers
Nederlandse Vereniging van Leidekkers
Gebouwgeschil Nederland
Nederlandse Vereniging van Molenmakers (geen website)
Restauratoren Vereniging Noord
Vakfederatie Rietdekkers
Gilde van Tuinbazen
Vereniging Adviesbureaus Monumentenzorg
Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg