Teloorgang glazeniersvak gekeerd met Masterplan NCE

13-12-2018 | Glazenier Ellen van der Leeden maakt zich grote zorgen over de toekomst van het glazeniersvak en daarbinnen de specialisatie in restauratie. Om te kunnen restaureren moet een glazenier goed geschoold zijn en ethisch verantwoord kunnen handelen. Sinds kort zet Ellen zich bij het NCE in als projectleider voor de ontwikkeling van een nieuwe brancheopleiding voor glazeniers.

Ellen is opgeleid tot meester in monumentaal glas bij de voormalige opleiding Master-Glass in Tilburg. Ze maakt vrij werk én ze restaureert glas-in-lood voor monumentale gebouwen. Als lid van de Ondernemersvereniging Glazeniers (OVG) zet ze zich in voor het behoud van het glazeniersvak, wat maakte dat ze al snel in beeld kwam als projectleider voor de ontwikkeling van een nieuwe brancheopleiding.

Kennis van  het vak borgen in goede inhoudelijke opleiding

“Het is zo belangrijk dat de brancheopleiding er komt. We strijden tegen de teloorgang van het glazeniersvak. Op dit moment wordt binnen de opleiding Creatief Vakman aan het Sint Lucas College aandacht besteed aan glazenierwerk. Om goed voorbereid in de restauratiesector te kunnen werken is echter meer kennis en ervaring nodig. Het glazeniersvak leerde je voorheen via het meester-gezelsysteem. Later kon je terecht aan de kunstacademie of bij een post HBO-opleiding, zoals die in Tilburg. Daar kreeg je een stevige portie kunstbeschouwing en restauratie-ethiek. Voor een restauratieglazenier onontbeerlijke kennis. Vanuit de OVG bewaken we het kennisniveau en de kwaliteit van het glazenierswerk. We willen de kennis van het vak borgen en zorgen dat mensen terecht kunnen bij een goede, inhoudelijke opleiding”.

“Nu we binnen het Masterplan van het NCE samen met de OVG, S-BB en het Sint Lucas College een nieuwe brancheopleiding voor glazeniers ontwikkelen, ontstaan er weer mogelijkheden voor glazeniers om verder te studeren. Studenten leren in de nieuwe opleiding wat er gebeurt op de bouwplaats, een stukje bouwgeschiedenis specifiek voor glas en hoe de Restauratieladder werkt. De lesstof wordt door NCE ontwikkeld met hulp van meelezers uit OVG, bedrijven van buiten de OVG en aannemers. In september 2019 wil NCE de opleiding al gaan aanbieden.”

Bekendheid voor het glazeniersvak en de restauratie

“Om te zorgen voor voldoende leerlingen werken we aan de bekendheid van het vak. Ook moeten we zorgen dat het keuzedeel ‘Restauratie van glas in lood’ van de grond komt. Als leerlingen niet weten wat restauratie inhoudt of dat dat zelfs bestaat, is het lastig het vakmanschap op dit gebied te behouden. Binnen het project gaan we het huidige keuzedeel aanvullen met de informatie uit de uitvoeringsrichtlijn 4002 over het restaureren van glas in lood. Daarin staan de kwaliteitscriteria waar restauratiewerk aan glas in lood aan moet voldoen, helder beschreven. We gaan het vakgebied breed onder de aandacht brengen. Binnen het project ‘Erfgoed op school’ van het masterplan wordt een superleuke film gemaakt, die jongeren in tijdsbestek van een minuut ons mooie vak laat zien. We zijn ervan overtuigd dat we leerlingen kunnen enthousiasmeren om te kiezen voor een loopbaan in het glazeniersvak, zeker als ze eerst kunnen snuffelen aan het vak via het keuzedeel en later een goede, nieuwe brancheopleiding kunnen volgen.”

In het voorjaar kunt u op www.erfgoedopleidingen.nl terecht voor concrete informatie over de opleiding Glazeniers. Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief om van de ontwikkelingen op de hoogte te blijven: Aanmelden NCE-nieuwsbrief.

Foto: een fragment van een glas-in-loodraam uit het Juvenaat in Bergen op Zoom, zoals het bij Ellen van der Leeden binnen komt voor restauratie: beschadigd en met ontbrekende onderdelen. Een goede restauratieglazenier is in staat de juiste keuzes te maken om het weer in goede conditie te brengen.