Masterplan Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen | 2018 – 2021

De minister van OCW heeft 2 miljoen euro uitgetrokken voor het behoud van restauratievakmanschap (beleidsbrief Erfgoed Telt, juni 2016). Samen met de restauratiebranches heeft het NCE plannen gemaakt om in de periode juli 2018 tot en met 2021  missende schakels in het restauratieonderwijs te ontwikkelen (bekijk de tijdsbalk hieronder).  

Voor, door en samen met de restauratiebranches

Het NCE ondersteunt restauratiedisciplines (via branchegroepen), die zó kleinschalig zijn, dat opleidingen op maat nodig zijn om instroom, kennis en vakmanschap op peil te houden. Het NCE werkt samen met alle betrokken partijen (branchegroepen, scholen en regionale organisaties) om gezamenlijk maatwerkoplossingen te realiseren en daarmee de toekomst van deze vakdisciplines te borgen.

Ontwikkeling van erfgoedopleidingen

Bij het ontwikkelen van een opleiding komen heel wat stappen kijken. Bekijk hier het stappenplan dat NCE geheel of gedeeltelijk doorloopt bij het ontwikkelen van de diverse opleidingen. Lees meer

Erfgoed op school

Het NCE wil meer (en vooral jonge) mensen in aanraking brengen met erfgoed. In deze bijzondere sector zijn velen een mooie banen. Lees meer

Hoe werkt het NCE?

Alle ontwikkelde opleidingen komen in beheer bij het NCE, zodat de kwaliteit en actualiteit van de opleidingen geborgd zijn. Het lesmateriaal wordt, zo mogelijk, auteursrechtelijk eigendom van het NCE. Lees meer

Tijdsbalk 2018 t/m 2021

2018

2019

2020

2021

III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

3e kwartaal 2018 - 4e kwartaal 2019

Specialist Restauratie Metselwerk (MBO-4)

Specialist Restauratie Timmerwerk (MBO-4)

Restauratie Voegen (MBO-3)

Deze MBO opleidingen zijn inhoudelijk ontwikkeld binnen het NCE in het RIF-project Centrum voor restauratie techniek 2014-2018. Om deze opleidingen als volwaardige MBO-opleidingen te kunnen uitvoeren, in samenwerking met MBO’s, dient nog gewerkt te worden aan o.a. de examinering (incl. validering) en aan het bijpassende keuzedeel Duurzaam restaureren.

Actie

 • Examinering ontwikkelen (inclusief validering).
 • Keuzedeel Duurzaam restaureren ontwikkelen.

Partners

Vakgroep Restauratie, Vereniging Timmerwerk Restauratie, Vereniging Nederlandse Voegbedrijven

Projectleider

Joop Jansen
j.jansen@erfgoedopleidingen.nl

De nieuwe opleidingen

Specialist Restauratie Timmeren/Metselen
Restauratie Voegen

Erfgoed op school vakfilms

De rode loper uit voor restauratietimmerman Ricardo
De rode loper uit voor restauratiemetselaar Roy
De rode loper uit voor restauratievoeger Marc

3e kwartaal 2018 - 4e kwartaal 2019

Professional Restauratie

De voorloper van de huidige opleiding is ca. 30 jaar geleden onder de naam Restauratiemedewerker ontwikkeld. In 2013 is een ingrijpende actualisering van deze gevestigde opleiding doorgevoerd, waarna onder de naam Professional Restauratie een frisse herstart is gemaakt. Inmiddels wordt de vernieuwde versie van de opleiding al weer enkele jaren gegeven bij diverse MBO’s voor een brede doelgroep van medewerkers van o.a. restauratiebouwbedrijven, architecten- en adviesbureaus en monumentenwachters. Gebleken is dat er behoefte bestaat aan aanvullend lesmateriaal, dat in de komende jaren ontwikkeld zal worden.

Actie

 • Aanvullend lesmateriaal ontwikkelen.

Partners

Vakgroep Restauratie, Federatie Provinciale Monumentenwachten Nederland, Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie, Vereniging van Adviesbureaus in de Monumentenzorg

Projectleider

Joop Jansen
j.jansen@erfgoedopleidingen.nl

De nieuwe opleiding

Professional Restauratie

3e kwartaal 2018 - 4e kwartaal 2021

Hovenier historisch groen

Het keuzedeel over dit vakgebied voor de allround MBO-3 opleiding wordt momenteel ontwikkeld met ondersteuning van het SBB Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap. Het keuzedeel wordt daarbij, met hulp van het NCE, aangevuld met actuele informatie uit het vakgebied, zoals de URL 6010 Hovenierswerken historische tuinen en parken. Aanvullend op de recent ontwikkelde cursus ‘Historische tuinen en parken’ (HBO-niveau) wordt een brancheopleiding op MBO-niveau ontwikkeld, waarin veel praktijkonderwerpen aan bod komen.

Actie

 • Kwaliteitsborging integreren in keuzedeel.
 • Ontwikkelen van brancheopleiding.

Partners

Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed, Vereniging van Erfgoedhoveniers, Gilde van Tuinbazen, Gelders Restauratie Centrum, SBB Meld- en Expertisecentrum Specialistisch Vakmanschap

Projectleiders

Ruurd en Deyke van Donkelaar, Van Donkelaar Groenadvies
info@ruurdvandonkelaar.nl

Nieuws

18-12-2019 Leren van de tuin zelf in de nieuwe NCE-opleiding Hovenier Historisch Groen

De nieuwe opleiding

Hovenier Historisch Groen

3e kwartaal 2018 - 4e kwartaal 2020

Restauratie Smeden

Deze beroepsgroep werkt met een keuzedeel Smeden, dat wordt aangeboden binnen de allround MBO-3 opleidingen in de metaalsector. Dit keuzedeel dient geactualiseerd en uitgebreid te worden met restauratievaardigheden. Daaronder valt ook het updaten van het lesmateriaal (boeken Basisvaardigheden Smeden en Gevorderd Smeden). De restauratiesmeden hechten daarnaast aan een curriculum voor de meestersmid met een bijbehorend opleidingsprogramma, dat door het NCE zal worden ontwikkeld. Voorts zullen de docenten smeedwerk gaan meedraaien in de NCE-docentenpool en deelnemen aan trainingen voor didactische vaardigheden.

Actie

 • Actualiseren en aanvullen van bestaand keuzedeel.
 • Curriculum tot meestersmid ontwikkelen.
 • Trainen van docenten.

Partner

Nederlands Gilde van Kunstsmeden

Erfgoed op school vakfilm

De rode loper uit voor restauratiesmid Marc

3e kwartaal 2018 - 1e kwartaal 2021

Restauratie Glazenier

Het keuzedeel over dit vakgebied, dat binnen de MBO-4 opleiding ‘Creatief vakman’ bij het Sint Lucas in Boxtel wordt gegeven, zal worden aangevuld met actuele informatie uit het vakgebied, zoals de URL 4002 Glaspanelen in lood. Daarnaast wordt voor deze vakdiscipline een nieuwe brancheopleiding ontwikkeld.

Actie

 • Aanvullen van het bestaande keuzedeel.
 • Ontwikkelen van brancheopleiding.

Partners

Ondernemersvereniging Glazeniers (OVG), Vakschool Sint Lucas, SBB Meld- en Expertisepunt Specialistisch Vakmanschap

Projectleider

Ellen van der Leeden
info@lux-nova.nl

Nieuws

13-12-2018 Teloorgang glazeniersvak gekeerd met Masterplan NCE

De nieuwe opleiding

Restauratie Glazenier

Erfgoed op school vakfilm

De rode loper uit voor restauratieglazenier Daniëlle

1e kwartaal 2019 - 3e kwartaal 2021

Inspecteur gebouwd erfgoed

Deze beroepsgroep van circa 100 personen inspecteert op regelmatige basis ruim 22.000 beschermde (rijks) monumenten. Voor senior monumentenwachters is de bestaande MBO-4 opleiding Professional Restauratie een goede optie om hun kennis te verdiepen. Het NCE ontwikkelt voor junior monumentenwachters een brancheopleiding.

Actie

 • Ontwikkelen van brancheopleiding.

Partner

Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland

Projectleider

Joop Jansen
j.jansen@erfgoedopleidingen.nl

De nieuwe opleiding

Inspecteur Gebouwd erfgoed

Erfgoed op school vakfilm

De rode loper uit voor inspecteur gebouwd erfgoed Vera

1e kwartaal 2019 - 2e kwartaal 2021

Erfgoed Schilderen

Medewerkers van schildersbedrijven worden allround opgeleid op MBO niveau 2 en 3 binnen de opleidingsstructuur van de 16 schildersvakscholen. Onderhoudsschildersbedrijven, die hoofdzakelijk werkzaam zijn in de monumentenzorg, missen een op het restauratieonderhoudswerk toegespitste aanvullende opleiding op MBO-4 niveau.

Actie

 • MBO-4 opleiding ontwikkelen.

Partners

OnderhoudNL – restauratieschilders, Vakscholen Sint Lucas, Cibap en Nimeto, Schildersvakopleiding Zutphen

Projectleider

Gerard Scholten
info@erfgoedopleidingen.nl

Nieuws

27-8-2019 "Een monument kan juist goed in RSG"
18-4-2019 Wat wil een schilder leren in de opleiding Erfgoedschilderen?
14-2-2019 Zelf nadenken wordt motto van nieuwe opleiding Erfgoedschilderen

De nieuwe opleiding

Erfgoed Schilderen

Erfgoed op school vakfilm

De rode loper uit voor erfgoedschilder Ricardo

Restauratie- en Decoratieschilderen

Bij drie vakscholen, verspreid over ons land, wordt de goedlopende opleiding Specialist Restauratie- en Decoratieschilderen (MBO-4) gegeven. Het leeuwendeel van de studenten kiest voor de richting ‘decoratie’. Een klein deel van de jaarlijks ca. 70 afgestudeerden, studeert af als restauratieschilder en kan zich desgewenst via een excellentietraject nader toeleggen op bijzondere technieken als het aanbrengen van bladgoud en zilver, het aanbrengen van imitaties van marmer en hout en het verrichten van historisch onderzoek.

Op dit moment is geen bijzondere actie noodzakelijk.

3e kwartaal 2018 - 2e kwartaal 2021

Restauratie Leidekker & Loodgieter

De MBO-3 opleiding Leidekken en verwerken van lood, koper en zink in de monumentenzorg is weggevallen na het faillissement van opleidingscentrum BGA in Boxtel in het najaar van 2015. Het NCE zal deze opleiding, in geactualiseerde en uitgebreide vorm, terugbrengen.

Actie

 • MBO-3 opleiding ontwikkelen.

Partner

Nederlandse Vereniging van Leidekkers

Projectleider

Joop Jansen
j.jansen@erfgoedopleidingen.nl

Nieuws

18-12-2019 Nog enkele plaatsen bij de nieuwe NCE- opleiding Restauratie Leidekker & Loodgieter
23-10-2019 "Er is heel wat voor nodig voor het leitje op het dak ligt"
11-7-2019 Serieus geïnteresseerd in de nieuwe NCE-opleiding Restauratie Leidekker & Loodgieter?
23-5-2019 Opleiding Restauratie Leidekker & Loodgieter start in februari 2020

De nieuwe opleiding

Restauratie Leidekker & Loodgieter

Erfgoed op school vakfilm

De rode loper uit voor restauratie leidekker Levi

3e kwartaal 2018 - 3e kwartaal 2020

Restauratie Steenhouwer

Aanvullend op de huidige MBO-3 opleiding Allround Natuursteenbewerker, die loopt bij het ROC Midden Nederland, wordt een keuzedeel Restauratie ontwikkeld. Op deze wijze wordt gehoor gegeven aan de wens vanuit de vakdiscipline om binnen de algemene vakopleiding meer aandacht te besteden aan het ambacht van restauratiesteenhouwer. Daarnaast wordt voor deze vakdiscipline een nieuwe brancheopleiding ontwikkeld.

Actie

 • Ontwikkelen van brancheopleiding.
 • Ontwikkelen van keuzedeel Restauratie.

Partners

Vereniging Restauratie Steenhouwers, ROC Midden Nederland

4e kwartaal 2019 - 4e kwartaal 2020

Erfgoed Rietdekken

Er bestaat geen gespecialiseerde opleiding voor rietdekkerswerk in de monumentenzorg, hier bestaat wel behoefte aan binnen de beroepsgroep. Het NCE ontwikkelt voor deze vakdiscipline een nieuwe brancheopleiding.

Actie

 • Ontwikkelen van brancheopleiding.

Partners

Vakfederatie Rietdekkers, Rietdekkers Gilde

De nieuwe opleiding

Erfgoed Rietdekker

3e kwartaal 2018 - 4e kwartaal 2021

Restaurator roerend erfgoed

Voor het roerend erfgoed zijn er in Nederland op alle niveaus opleidingen: MBO-HBO-WO, maar uit onderzoek is gebleken dat er een inhoudelijke leemte is op het niveau MBO+ (tussen MBO en HBO in). Hier zou een verdieping moeten plaatsvinden van praktische vaardigheden en theoretische kennis van de ambachtsman/-vrouw op het gebied van restauratie en conservering. Het NCE ontwikkelt in nauw overleg met de beroepsgroep een bij- en nascholingsprogramma op MBO-4+ niveau.

Actie

 • Ontwikkelen van een bij- en nascholingsprogramma.

Partners

Restauratoren NL, Het Restauratieconvergent, Art Restorers Association, SBB Meld- en Expertisepunt Specialistisch Vakmanschap

Nieuws

11-7-2019 NCE-bij en nascholingsprogramma voor restauratoren in zicht
18-4-2019 Restauratoren Register stimuleert ‘education permanente’

Het nieuwe bij- en nascholingsprogramma

Restaurator Roeren Erfgoed

3e kwartaal 2018 - 2e kwartaal 2019

Molenmakers

De Nederlandse Vereniging van Molenmakers (NVVM) geeft aan geen behoefte te hebben aan een afzonderlijke opleiding. Er stromen jaarlijks landelijk circa 2 nieuwe molenmakers in de branche. Deze mensen worden binnen de bedrijven opgeleid. Er wordt vooral gezocht naar ervaren restauratietimmerlieden, die interesse hebben om molenmaker te worden.

Op dit moment is geen bijzondere actie noodzakelijk.

Erfgoed op school vakfilm

De rode loper uit voor molenmaker Jannick