Masterplan Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen | 2018 – 2021

De minister van OCW heeft 2 miljoen euro uitgetrokken voor het behoud van restauratievakmanschap (beleidsbrief Erfgoed Telt, juni 2016). Samen met de restauratiebranches heeft het NCE plannen gemaakt om in de periode juli 2018 tot en met 2021  missende schakels in het restauratieonderwijs te ontwikkelen.  

Voor, door en samen met de restauratiebranches

Het NCE ondersteunt restauratiedisciplines (via branchegroepen), die zó kleinschalig zijn, dat opleidingen op maat nodig zijn om instroom, kennis en vakmanschap op peil te houden. Het NCE werkt samen met alle betrokken partijen (branchegroepen, scholen en regionale organisaties) om gezamenlijk maatwerkoplossingen te realiseren en daarmee de toekomst van deze vakdisciplines te borgen.

Ontwikkeling van erfgoedopleidingen

Bij het ontwikkelen van een opleiding komen heel wat stappen kijken. Bekijk hier het stappenplan dat NCE geheel of gedeeltelijk doorloopt bij het ontwikkelen van de diverse opleidingen. Lees meer

Erfgoed op school

Het NCE wil meer (en vooral jonge) mensen in aanraking brengen met erfgoed. In deze bijzondere sector zijn velen een mooie banen. Lees meer

Hoe werkt het NCE?

Alle ontwikkelde opleidingen komen in beheer bij het NCE, zodat de kwaliteit en actualiteit van de opleidingen geborgd zijn. Het lesmateriaal wordt, zo mogelijk, auteursrechtelijk eigendom van het NCE. Lees meer