2 miljoen voor missende schakels in restauratieonderwijs

13-3-2018 | Goed nieuws voor het erfgoed van Nederland. In de Cultuurbrief ‘Cultuur in een open samenleving’ van 12 maart 2018 trekt de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, 325 miljoen euro uit voor de instandhouding van erfgoed en monumenten. Hiervan is 2 miljoen bestemd voor restauratieopleidingen. Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) krijgt de taak om de missende schakels in het restauratieonderwijs te ontwikkelen.

De restauratiesector staat al jaren voor de enorme uitdaging om te zorgen dat er voldoende vakkundige restauratievaklieden zijn om restauratie en onderhoud aan monumenten uit te voeren. Voorwaarde is dat er goede restauratieopleidingen zijn, maar een aantal jaren geleden dreigde deze opleidingen te verdwijnen.

Samen sterk voor restauratieopleidingen

In 2014 hebben 14 brancheorganisaties de handen ineen geslagen om goede opleidingen voor restauratietimmerlieden, -metselaars en -voegers te behouden. Direct was duidelijk dat het onderwijs in andere restauratiedisciplines ook in meer of mindere mate lacunes vertoont. De minister bevestigt het belang van goed restauratieonderwijs door in de komende vier jaar 2 miljoen euro uit te trekken voor de ontwikkeling van opleidingen voor een keur van restauratiedisciplines.

Lacunes bekend, nu problemen oplossen

In de afgelopen 4 jaar heeft het NCE gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de diverse vakgebieden binnen de restauratie. De opleidingsbehoeften zijn in grote lijnen in kaart gebracht. Nu kan het NCE, in samenwerking met betrokken partijen, invulling gaan geven aan nieuwe restauratieopleidingen, zodat het erfgoed en de monumenten in vertrouwde, vakkundige handen zijn en in goede staat aan de volgende generatie kunnen worden doorgegeven.