NIEUW: De NCE Meester-Gezelprijs

De NCE Meester-Gezelprijs is in het leven geroepen om de waardering en erkenning voor de bijzondere kennisoverdracht van leermeester op gezel te vergroten. Op deze manier wil het NCE op een mooie manier onderstrepen hoe een vakman een restauratievakman wordt.

Het vak wordt niet alleen maar geleerd uit boeken, maar juist ook in de praktijk van een leermeester. Door het uitreiken van de Meester-Gezelprijs wil het NCE het restauratievakmanschap én het ambachtelijk onderwijs in de spotlight zetten.


Dit zijn de criteria waarop jullie als meester-gezel duo worden beoordeeld:

Werkhouding

 • Verantwoordelijk werken
 • Goed en snel begrijpen wat er van je wordt verwacht
 • Veilig werken volgens de geldende wet- en regelgeving inclusief gebruikmakend van persoonlijke beschermingsmiddelen

Creativiteit/inventiviteit

 • Denken in oplossingen
 • Een creatief team vormen dat inventieve oplossingen ontwikkelt ter verbetering van de efficiëntie en/of kwaliteit

Communicatie

 • Goed communiceren – met elkaar en anderen
 • Opvallen door de manier van kennisoverdracht/mentorschap

Ervaring

 • Beschikken over technische vaardigheden
 • Werken volgens de geldende uitvoeringsrichtlijnen van stichting ERM
 • Aantoonbaar kennis hebben van (historische) constructies, dan wel historisch groen of roerend erfgoed
 • In de uitvoering van de werkzaamheden rekening houden met de historische context van het monument, of dit nu behoort tot het gebouwde, groene of roerende erfgoed

Kennis van het erfgoed

 • Aantoonbaar interesse hebben in bouwgeschiedenis, dan wel geschiedenis van historische parken/tuinen/planten of roerend erfgoed

Beantwoord via de button Inschrijven vijf vragen over een project waar je als duo met je leermeester of gezel aan gewerkt hebt en waarmee je jullie kwaliteiten kunt aantonen. Tip: illustreer je verhaal met foto's. 

Inschrijven