Hoe zijn de NCE-opleidingen georganiseerd?

2020Bekijk hier alle NCE-opleidingen

De NCE-opleidingen voor de verschillende restauratievakgebieden kennen ieder hun eigen organisatievorm, die tot stand is gekomen in nauw overleg met het werkveld. Ook de inhoud sluit goed aan op de wensen van de restauratiebranches. De uitvoeringsrichtlijnen van de Stichting ERM zijn in de lesstof verwerkt, zodat restauratiekwaliteit geborgd is. Je bepaalt zelf of je kiest voor een volledige MBO-opleiding of voor de branchevariant. Lees hieronder alles wat je moet weten over jouw NCE-opleiding. 

Doelgroep

Ben je als vakman of vakvrouw allround opgeleid en ben je of wil je aan de slag in de erfgoed/restauratiewereld? Dan ben je bij het NCE aan het goede adres. Voor een groot aantal erfgoed/restauratieambachten ontwikkelt en organiseert het NCE nieuwe opleidingen.

ZZP'er

Om de praktijkopdrachten begeleid uit te kunnen voeren is een dienstverband wenselijk.  Met ZZP-ers wordt in overleg gekeken hoe de begeleiding geregeld kan worden. 

KWALITEIT IN VAKMANSCHAP

Kwaliteit is een belangrijk aspect binnen het restauratievak. Daarom borgt het NCE in alle nieuwe restauratieopleidingen de uitvoeringsrichtlijnen van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). De NCEopleidingen worden daarom ook binnen alle ERM-richtlijnen als een goede invulling voor de scholingseisen geaccepteerd. Een NCE-diploma heeft dus aantoonbare meerwaarde voor ERM-erkende bedrijven.

NCE-BRANCHEDIPLOMA of MBO-4 DIPLOMA

als brancheopleiding

In deze variant volgt de student alleen de restauratievakken bestaande uit de theoretische vakken (= Basisdeel) en de specialistische vakken (= Profieldeel). De student rondt de opleiding af met een NCE-branchediploma van het NCE. Dit diploma wordt algemeen erkend in de restauratiebranche.

Basisdeel: Theoretische vakken

Organisatie Bouwproces + Bouwgeschiedenis

+

Profieldeel: Specialistische vakken

Profiel Restauratie Discipline

=

NCE BRANCHEDIPLOMA (BBL-niveau 4)

als MBO-4 opleiding

De student volgt naast de restauratievakken uit de brancheopleiding ook Nederlands, Engels, Rekenen, Loopbaan en Burgerschap en enkele keuzedelen. De student rondt de opleiding af met een MBO-diploma. Voor informatie over de MBO-opleiding kan de student terecht bij het ROC waar de MBOvariant gevolgd wordt. Het MBO-diploma biedt aansluiting op het HBO-onderwijs, waar vele mogelijkheden liggen om verder te studeren in de richting van restauratie.

Basisdeel: Theoretische vakken

Organisatie Bouwproces + Bouwgeschiedenis

+

Profieldeel: Specialistische vakken

Profiel Restauratie Discipline

+

Nederlands, Engels, Rekenen, Loopbaan en Burgerschap

+

Keuzedelen (bijvoorbeeld):
Duurzaamheid in de Restauratie

=

MBO DIPLOMA
(BBL-niveau 4)