Erfgoed Schilderen

Doelgroep

De opleiding Erfgoed Schilderen is bedoeld voor onderhoudsschilders (zij-instromers en vaklieden), die in hun dagelijkse werk regelmatig te maken hebben met monumenten en graag hun vakkennis willen verdiepen om ook deze bijzondere categorie gebouwen op een goede manier mede te onderhouden. Centraal in de opleiding staat de uitvoeringsrichtlijn voor historisch schilderwerk (URL 4009). De opleiding Erfgoed Schilderen is door het NCE in samenwerking met OnderhoudNL Restauratieschilders ontwikkeld. 

“Vakmensen met ‘passie’ opleiden tot erfgoedschilder is van onschatbare waarde voor het behoud van ons cultuur historisch erfgoed. #Schildereniseenvak”

-Hans Wolters, directeur Wolters Vastgoedonderhoud, Deventer en voorzitter Onderhoud NL Restauratieschilders

BASISINFORMATIE

MBO-4 NIVEAU

Locatie Klooster Ter Eem, Amersfoort en Schildervakopleiding, Zutphen.
Start n.t.b.
Duur 7 blokken verspreid over 3 jaar.
Data/lesdag n.t.b. 
Prijs n.t.b. exclusief BTW.

Locatie Schildersvakopleiding, Goes.
De opleiding Erfgoed Schilderen in Goes wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland.
Start I.v.m. de corona-maatregelen dd 3 januari 2022 is de start van de opleiding (was januari 2022) uitgesteld. 
Duur 7 blokken, verspreid over 3 jaar in de kalenderjaren 2022 t/m 2024.
Lesdag Woensdag
Data De geplande lesdata zijn vervallen. Nieuwe lesdata worden bekendgemaakt zodra de corona-maatregelen weer lessen toestaan. Je kunt je gewoon inschrijven. 
Prijs € 6.635,- exclusief BTW.

  • Koffie, thee en materiaal zijn bij de prijs inbegrepen.
  • Tenzij anders vermeld is de prijs exclusief kosten voor maaltijden, eventuele excursies en mogelijke andere zaken. 
  • NCE-opleidingen worden ondersteund door het ministerie van OCW. Indien OCW de subsidieverstrekking aan NCE gedurende de looptijd van de opleiding beëindigt, kan NCE de opleiding annuleren en deze overeenkomst tussentijds opzeggen waarbij NCE niet aansprakelijk is voor enige schade. Reeds vooruitbetaalde cursuskosten worden in dat geval gerestitueerd, maar het NCE is gerechtigd redelijke kosten in verband met reeds uitgevoerde opleidingsactiviteiten of verstrekte lesstof niet te restitueren.

Instroomniveau MBO-niveau 3 schilderen met minimaal 3 jaar ervaring in onderhouds-schilderwerk.

Inschrijven

Subsidiemogelijkheden Stichting Mijn Carrière

Schilders, die vallen onder de CAO van het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf, kunnen een opleidingssubsidie tot € 2.500,- aanvragen bij de Stichting Mijn Carrière. Kijk voor de voorwaarden op de site www.startmijncarriere.nl. Bovengenoemde bedrag is exclusief btw.

Diploma Elk blok wordt afgesloten met een deelcertificaat. De deelcertificaten voor alle onderdelen samen geven recht op deelname aan het examen om het NCE-branchediploma Erfgoed Schilderen te behalen.

Leestips

Algemene voorwaarden

De opleiding van het NCE zijn bedoeld voor mensen die in dienst van een werkgever of als zzp-er werkzaam zijn in de restauratie. De algemene voorwaarden van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen zijn op al onze opleidingen van toepassing.
Download: Algemene voorwaarden (incl. klachtregeling) voor bedrijven (werkgevers van de studenten) en zzp-ers.
.