Inschrijven opleiding Professional Restauratie

Ik schrijf me in voor

Professional Restauratie
€ 7.650,- exclusief BTW
Klooster Ter Eem, Amersfoort (schooljaar 2022/2023)

NCE-opleidingen worden ondersteund door het ministerie van OCW. Indien OCW de subsidieverstrekking aan NCE gedurende de looptijd van de opleiding beëindigt, kan NCE de opleiding annuleren en deze overeenkomst tussentijds opzeggen waarbij NCE niet aansprakelijk is voor enige schade. Reeds vooruitbetaalde cursuskosten worden in dat geval gerestitueerd, maar het NCE is gerechtigd redelijke kosten in verband met reeds uitgevoerde opleidingsactiviteiten of verstrekte lesstof niet te restitueren.

Persoonlijke gegevens van de deelnemer

heer
mevrouw

Vooropleiding/functie

Je diploma's, werkervaring en referenties worden in een intake gecheckt. Mocht e.e.a. naar de inschatting van het NCE onvoldoende zijn om de opleidingsmodule(s) met succes te kunnen volgen, kan je inschrijving door het NCE worden geannuleerd.

Gegevens voor de administratie

werkzaam als zzp'er
werkzaam bij een bedrijf/organisatie
particulier

Ik volg deze opleiding in de uitoefening van mijn beroep of bedrijf. De factuur kan worden gericht aan/gestuurd naar:

Ik volg de opleiding in overleg met mijn werkgever, die de factuur afhandelt.

Ik volg deze opleiding niet voor de uitoefening van een beroep of bedrijf. De factuur kan worden gericht aan/gestuurd naar:

Factuurgegevens

Gegevens van leermeester en leidinggevende binnen het bedrijf

Leermeester

Leidinggevende

Algemene voorwaarden

Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden voor bedrijven en zzp'ers van het NCE en ga akkoord met de toepasselijkheid ervan.
Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden voor consumenten van de NRTO, waaraan NCE zich als NRTO-lid conformeert, en ik ga akkoord met de toepasselijkheid ervan.

Je bent verplicht de vragen met een * in te vullen