Inschrijven

Ik schrijf me in voor

Specialist Restauratie Timmeren
Specialist Restauratie Metselen
Gelders Restauratie Centrum, Velp.
 € 6.625,- (exclusief BTW).
 September 2023. 

Het NCE-onderwijs wordt ondersteund door het ministerie van OCW. Indien OCW de subsidieverstrekking aan NCE gedurende de looptijd van het onderwijs beëindigt, kan NCE het onderwijs annuleren en deze overeenkomst tussentijds opzeggen, waarbij NCE niet aansprakelijk is voor enige schade. Reeds vooruitbetaalde kosten worden in dat geval gerestitueerd, maar het NCE is gerechtigd redelijke kosten in verband met reeds uitgevoerde lesactiviteiten of verstrekte lesstof niet te restitueren.

Persoonlijke gegevens van de deelnemer

heer
mevrouw

Vooropleiding/functie

Zodra de intake op je diploma’s, werkervaring en verdere instroomvoorwaarden heeft plaatsgevonden, laten we je weten of je inschrijving wordt geaccepteerd.'

Gegevens voor de administratie

werkzaam als zzp'er
werkzaam bij een bedrijf/organisatie

Ik schrijf mij in voor de uitoefening van mijn beroep of bedrijf. De factuur kan worden gericht aan/gestuurd naar:

Ik schrijf mij in, in overleg met mijn werkgever, die de factuur afhandelt.

Factuurgegevens

Gegevens van leermeester en leidinggevende binnen het bedrijf

Leermeester

Leidinggevende (contactpersoon)

Algemene voorwaarden

Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden voor bedrijven en zzp'ers van het NCE en ga akkoord met de toepasselijkheid ervan. Na inschrijving is annulering niet meer mogelijk en is de opleidingsprijs verschuldigd.
Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden voor consumenten van de NRTO, waaraan NCE zich als NRTO-lid conformeert, en ik ga akkoord met de toepasselijkheid ervan. Na inschrijving is annulering niet meer mogelijk en is de opleidingsprijs verschuldigd.

Je bent verplicht de vragen met een * in te vullen