Inspecteur Gebouwd Erfgoed

Doelgroep

Deze nieuwe opleiding is bedoeld voor beginnende monumentenwachters, inspecteurs van bouwkundige adviesbureaus en professionele beheerders van bouwkundig erfgoed.
Het is belangrijk voor deelnemers om werkzaam te zijn in de praktijk. 
Ook zzp-ers kunnen zich voor deze opleiding inschrijven. Indien nodig, bijvoorbeeld bij het uitwerken van opdrachten, wordt voor zzp-ers samenwerking gezocht met een andere organisatie.

“Belangrijk voor een erfgoedinspecteur: als je kijkt, moet je ook wat zien.”

- Joop Jansen, NCE-projectleider en bedrijfsleider Monumentenwacht Utrecht

BASISINFORMATIE

MBO-4 NIVEAU

Reguliere opleiding Bij deze opleiding volg je het hele programma in één keer. 

Locatie Klooster Ter Eem, Amersfoort.

Start Januari 2022.

Duur 7 x 2 lesdagen van januari t/m april + een examendag in mei.

Data/lesdag n.t.b.

Instroomniveau MBO-3 richting bouw of techniek met 2 jaar werkervaring in het onderhouden en restaureren van monumenten en een brede interesse voor de instandhouding van monumenten.

Veiligheid Tijdens de praktijklessen is een veiligheidsuitrusting (basis veiligheidsschoenen, harnasgordel met veiligheidslijnen en speciale helm voor het werken op hoogte - bijvoorbeeld een Petzl-helm) nodig. Het NCE gaat ervan uit dat de deelnemers beschikken over een eigen veiligheidsuitrusting. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan een uitrusting worden gehuurd via een leverancier, waarmee het NCE contacten heeft. Het NCE benadrukt dat de deelnemer zelf verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de goede staat en een juist gebruik van de veiligheidsuitrusting.

Diploma Je sluit de opleiding af met een branchediploma van het NCE.

Prijs € 3.250,- (excl. BTW) inclusief lunch. 

  • Koffie, thee en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.
  • Niet inbegrepen zijn de kosten voor eventuele excursies en mogelijke andere, extra zaken.
  • NCE-opleidingen worden ondersteund door het ministerie van OCW. Indien OCW de subsidieverstrekking aan NCE gedurende de looptijd van de opleiding beëindigt, kan NCE de opleiding annuleren en deze overeenkomst tussentijds opzeggen waarbij NCE niet aansprakelijk is voor enige schade. Reeds vooruitbetaalde cursuskosten worden in dat geval gerestitueerd, maar het NCE is gerechtigd redelijke kosten in verband met reeds uitgevoerde opleidingsactiviteiten of verstrekte lesstof niet te restitueren.

Interesse? Via het inschrijfformulier op www.erfgoedopleidingen.nl kun je je inschrijven voor de opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed. 

Inschrijven

Algemene voorwaarden

Op deze opleiding zijn de algemene voorwaarden van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen van toepassing. Kies hieronder de voorwaarden die op jou van toepassing zijn.