Professional Restauratie

Doelgroep

Deze veelzijdige, pittige tweejarige opleiding biedt inhoudelijke verdieping van de restauratiepraktijk voor medewerkers van

 • monumentenzorg en/of toezicht & handhaving bij overheden,
 • architecten- en adviesbureaus en professionele organisaties monumentenbehoud (POM’s),
 • (restauratie) bouwbedrijven (bijv. werkvoorbereider, calculator, projectleider, leidinggevenden op de bouwplaats),
 • de Monumentenwacht

“Bij excursies leer je goed om je heen te kijken en te beoordelen of je iets ziet wat niet in orde is.”

- Léon van Berkel, student Professional Restauratie en uitvoerder Witte Bouw en Aannemersbedrijf, Amsterdam

BASISINFORMATIE 
PROFESSIONAL RESTAURATIE
(Middenkaderfunctionaris Restauratie)

MBO-4+ NIVEAU

Reguliere opleiding Bij deze tweejarige opleiding volg je het hele programma in één keer. 

Locatie Klooster Ter Eem, Amersfoort.

Start september 2022.

Duur 3 blokken van 11 weken verspreid over twee
lesjaren.

Lesdag vrijdag van 8:30 tot 16:00 uur.

Studiebelasting 4 uur per week voor zelfstudie en het maken van opdrachten.

Instroomniveau MBO, HBO of universitair
niveau richting techniek of bouw.

Diploma Je sluit de opleiding af met een branchediploma van het NCE.

Prijs € 7.650,- (exclusief BTW).

 • Koffie en thee zijn bij de prijs inbegrepen.
 • Excursies De kosten voor zes verplichte excursies worden apart aan je gefactureerd.
  Prijs n.t.b.
 • Lunch Je kunt ervoor kiezen om je aan te melden voor de lunches. De opleiding bestaat uit 6 blokken. Per blok kan je aangeven of je wel of geen gebruik wilt maken van de lunch. De kosten worden apart aan je gefactureerd.
  Prijs lunch n.t.b.
 • Andere extra's Mochten er andere extra zaken worden georganiseerd, dan worden deze apart gefactureerd.
 • Ondersteuning ministerie OCW NCE-opleidingen worden ondersteund door het ministerie van OCW. Indien OCW de subsidieverstrekking aan NCE gedurende de looptijd van de opleiding beëindigt, kan NCE de opleiding annuleren en deze overeenkomst tussentijds opzeggen waarbij NCE niet aansprakelijk is voor enige schade. Reeds vooruitbetaalde cursuskosten worden in dat geval gerestitueerd, maar het NCE is gerechtigd redelijke kosten in verband met reeds uitgevoerde opleidingsactiviteiten of verstrekte lesstof niet te restitueren.

Interesse? Via het inschrijfformulier kun je je inschrijven voor de opleiding Professional Restauratie.

Inschrijven

Algemene voorwaarden

De opleiding van het NCE zijn bedoeld voor mensen die in dienst van een werkgever of als zzp-er werkzaam zijn in de restauratie. De algemene voorwaarden van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen zijn op al onze opleidingen van toepassing.
Download: Algemene voorwaarden (incl. klachtregeling) voor bedrijven (werkgevers van de studenten) en zzp-ers.