Specialist Restauratie Metselen

Inschrijven

Start eerst volgende mogelijkheid: schooljaar 2020-2021 (alleen basisdeel. De locatie wordt later bekend gemaakt)

Is metselen je lust en je leven en wil je je kennis van je vak verdiepen? Dan kun je je nu specialiseren in de restauratie met de opleiding Specialist Restauratie Metselen. Deze opleiding op MBO-niveau 4 is door het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen ontwikkeld in samenspraak met de restauratiebranche. Jouw opleiding sluit dus perfect aan bij de wensen van restauratiebedrijven. 

Werkgever of ZZP-er?

De opleidingen staan open voor zowel medewerkers met een vast dienstverband als ZZP-ers. Een dienstverband bij een bouwbedrijf is wenselijk i.v.m. de mogelijkheid om begeleid praktijkopdrachten te kunnen uitvoeren. Voor ZZP-ers zal in overleg gekeken worden op welke wijze de praktijkopdrachten begeleid kunnen gaan worden.

Alvast een kijkje nemen in de lesstof?

Tijdens de opleiding maak je gebruik van vakboeken en werkboeken.  In het vakboek wordt de theorie behandeld. In het werkboek staan de opdrachten, die je gaat maken om je de stof eigen te maken. Wil je weten wat je kunt verwachten van de vakken Bouwhistorie en Organisatie Bouwproces? Lees dan alvast een hoofdstuk Bouwhistorie en/of hoofdstuk Organisatie Bouwproces en/of maak wat proefopgaven.

Bouwhistorie: 

Download hier het Vakboek en de Lesopgaven.

Organisatie Bouwproces: 

Download hier het Vakboek en de Lesopgaven.

Alle informatie over Specialist Restauratie Metselen (MBO-4 BBL) op een rij

 • Eén of twee avonden per week - gedurende twee schooljaren of twee dagdelen per week - gedurende één schooljaar. Dit hangt af van de locatie en of je kiest voor de MBO-opleiding of de brancheopleiding (zie verder).
 • Instroomniveau: allround-metselen niveau 3 of gelijkwaardig door werkervaring.
 • De opleiding wordt aangeboden in twee varianten.
  1. De volledige MBO-4 opleiding wordt aangeboden in Arnhem + Doetinchem in samenwerking met Gelders Restauratie Centrum en het Graafschap College. De vaklessen worden in Arnhem bij het GRC gegeven, de vakken Nederlands, Engels, rekenen en het keuzedeel worden in Doetinchem bij het Graafschap College gegeven. Met het volledige vakkenpakket (d.w.z. inclusief de vakken Nederlands, Engels, rekenen en een keuzedeel) kan een MBO-4 diploma worden behaald. Voor de uitvoering van een NCE-opleiding door een MBO-opleiding is de betreffende MBO-school verantwoordelijk. Hierop zijn de reglementen van de betreffende school toepasselijk.
  2. Je hebt de keuze om alleen de vaklessen te volgen. Zonder de vakken Nederlands, Engels, rekenen en een keuzedeel kan de opleiding worden afgesloten met een branchediploma van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen.
 • > Voor deze branche-variant volg je in Arnhem bij het GRC één avond in de week lessen gedurende twee schooljaren.
  > In samenwerking met bedrijven en scholen wordt ieder schooljaar een tweede en soms derde locatie gekozen. In schooljaar 2019-2019 wordt de opleiding ook gegeven in bij Bouwmensen Amsterdam en bij Bouwmensen Goes. Bij Bouwmensen Amsterdam wordt op de donderdagmiddag en donderdagavond de branche-variant (alleen de vaklessen) gegeven. Op welke dag bij Bouwmensen Goes de lessen worden gegeven, wordt later bekend gemaakt. 
 • Voor de metselopleiding wordt een aangepast programma aangeboden. De metselaars volgen het basisdeel (dit omvat de vakken Bouwgeschiedenis en Organisatie Bouwproces) gezamenlijk met de timmermannen, deze lesstof is voor zowel de metselaars als de timmerlieden hetzelfde. Dit vormt de helft van de totale brancheopleiding. Eén hoofdstuk vanuit het profieldeel Metselen wordt eveneens in Amsterdam/Goes gevolgd, omdat dit hetzelfde van inhoud is als dat van de timmeropleiding. Voor het overige wordt het profieldeel Restauratie Metselen op ca. 4 tot 5 dagen (9:00 - 17:00 uur) verspreid over het schooljaar in Amersfoort gegeven.
 • De richtprijs voor zowel de volledige MBO-opleiding als de branche-opleiding bedraagt € 3.850,- exclusief BTW.
 • Bij de volledige MBO-4 opleiding dien je rekening te houden met het schoolgeld van circa € 600,- per jaar.
 • Niet inbegrepen zijn de kosten voor lesmaterialen voor de generieke vakken en het verplichte keuzedeel, voor eventuele excursies en mogelijke andere extra zaken.

Subsidiemogelijkheden

Voor studenten die vallen onder de Bouw-CAO/UTA-CAO:

Als je de opleiding volgt in het kader van je Duurzame Inzetbaarheidsanalyse, kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidie van 50% van de opleidingskosten (tot max. € 1.250,–). Aan de subsidie zijn enkele voorwaarden verbonden.
Voor meer informatie: www.volandis.nl.

Voor de studenten in Amsterdam:

Leden van de Vereniging van Amsterdamse Bouw- en Infrabedrijven (VABI) komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de opleidingskosten in de vorm van een bonus van € 800,– voor iedere werknemer, die de opleiding succesvol heeft afgerond. Voor meer informatie: René Cossé, directeur Bouwmensen Amsterdam, 020 600 78 78.

Factsheet 

Gedetailleerde informatie over de opleiding is terug te vinden in het factsheet, dat hier is te downloaden: 
Factsheet NCE Opleiding Specialist Restauratie Metselen

Inschrijven

Geef bij je inschrijving duidelijk aan of je bij een werkgever werkt of dat je ZZP-er bent.
Geef ook duidelijk aan of je geïnteresseerd bent in de vollege MBO-4 opleiding óf de brancheopleiding.

Wil je meer weten?

Dan kun je een kijkje nemen op www.restauratiemetselen.nl

Wil je persoonlijk geïnformeerd worden over deze opleiding?

Stuur dan ajb een e-mail met je naam en e-mail naar info@erfgoedopleidingen.nl o.v.v. Informatie Opleiding Specialist Restauratie Metselen.

Brochure

Vind je het handig deze informatie op 1 A-tje met foto's te kunnen downloaden en printen? Klik dan hier: Brochure Specialist Restauratie Metselen

Algemene voorwaarden

Op deze opleiding zijn de algemene voorwaarden van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen van toepassing. Kies hieronder de voorwaarden die op jou van toepassing zijn. 

Voor studenten: Algemene voorwaarden (incl. klachtregeling) voor consumenten (particulieren)
Voor bedrijven: Algemene voorwaarden (incl. klachtregeling) voor bedrijven (werkgevers van de studenten)