“Goede opleidingen vormen de basis voor de beste vakmensen”

22-4-2020 | Het Gelders Restauratie Centrum (GRC) is vanaf de start een van de partners van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen. In 2018 startte de opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen bij het GRC. Binnenkort rondt de eerste lichting studenten hier de opleiding af. Daarnaast werkt het GRC mee aan de werving van studenten voor de NCE-opleiding Erfgoed Schilderen die in september start in Zutphen. Bovendien leverde het GRC twee groenmodules als basis voor de opleiding Hovenier Historisch Groen. Tijd voor een gesprek met GRC-directeur Jan Gersen. 

“Met de Corona-crisis is wel even improviseren, maar de studenten krijgen van docent René Bussink de theorielessen via ZOOM. Over de praktijkexamens maken we ons geen zorgen, want die worden op de bouw afgenomen en het Graafschap College heeft ook oplossingen gevonden om de generieke vakken doorgang te laten vinden. Hoe en wanneer we de diploma-uitreiking gaan vormgeven weet ik nog niet. De studenten moeten eerst nog slagen natuurlijk, maar we gaan er iets moois van maken samen met het NCE. En we zijn verheugd dat we in september weer een groepje nieuwe studenten mogen verwelkomen. De opleiding, die elders 1 jaar duurt,  wordt bij ons in twee jaar gegeven, waardoor iedere jaar een klein clubje kan instromen. Dat zorgt voor continuïteit.”

Gelderse subsidie voor studenten Specialist Restauratie Timmeren/Metselen

Gesteund door de provincie Gelderland maakt het GRC zich sterk voor restauratiekwaliteit en behoud van vakmanschap. “Van oudsher investeert de provincie Gelderland stevig in erfgoed. Dat is nodig om de MBO-opleidingen in de lucht te houden”, vertelt Van Gersen, “ook studenten van de opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen hebben hier baat bij. Degenen die in 2019 of 2020 met de opleiding beginnen, kunnen een subsidie van € 1000,- krijgen om de kosten van de opleiding deels te dekken. We zien daar veel positieve reacties op komen. Het is ook een mooie stimulans natuurlijk.” 

Opleiding Erfgoed Schilderen start in september 2020 in Zutphen

In Gelderland kent men elkaar in de restauratiesector. Als het NCE contacten legt met de Schildersvakopleiding (Svo) om de opleiding Erfgoed Schilderen in september 2020 te gaan starten, dan betrekken wij het GRC daarbij vanwege hun waardevolle netwerk in Gelderland. Zoals Gersen het zegt:“Ik werk al jaren samen met Hein (Polinder, directeur bij de Svo). Voor de schildersbedrijven in Gelderland is het een mooie gelegenheid om dicht bij huis hun schilders de kans te bieden zich te specialiseren in de restauratie. Dat is belangrijk voor de certificering via de Kennis en Kunde-regeling die wij hier in Gelderland hebben. Hein en ik werken samen aan de acquisitie en coördinatie van de werving voor de opleiding Erfgoed Schilderen.” 

GRC leverde basis voor opleiding Hovenier Historisch Groen

Ook op het gebied van historisch groen heeft het NCE banden met het GRC. De basis van de modulaire opleiding Hovenier Historisch Groen, die het NCE momenteel ontwikkelt, ligt bij het GRC, dat jarenlang een groencursus op het programma had staan over historische tuinen en parken. Afgelopen jaar is daar een cursus over stinzenplanten bijgekomen. “Ik ben blij dat deze modules  in uitgebreide vorm deel gaan uitmaken van de nieuwe opleiding Hovenier Historisch Groen en hoop dat ze goed bezocht zullen worden, evenals de overige modules. De opleiding wordt in modules gegeven over meerdere jaren. Dat is slim, want het maakt het voor hoveniers haalbaar om ze, liefst allemaal, te volgen. Goede locaties zijn ook belangrijk, maar dat zit wel goed met Ruurd en Deyke van Donkelaar als projectleiders voor de nieuwe opleiding. Ruurd heeft destijds voortreffelijk werk geleverd met het opzetten van de twee groencursussen voor het GRC. ”

Blij met alle nieuwe restauratieopleidingen van NCE

Gersen is blij met alle nieuwe restauratieopleidingen van het NCE. “Als GRC zitten we dicht op de ‘Kennis & Kunde’-bedrijven in Gelderland, we kennen ze en we gaan naar ze toe om te praten over persoonlijke opleidingsplannen voor vaklieden. Om voldoende vaklieden te hebben in de toekomst heeft het GRC daarnaast in samen werking met de Monumentenwacht Gelderland, het Graafschap College en de provincie Gelderland een aanvalsplan voor ontwikkeld met de titel ‘Ieder zijn vak’. We gaan zorgen dat Gelderland de beste vakmensen krijgt om ons erfgoed te behouden. Goede opleidingen vormen daarvoor de basis.”

Voor meer informatie over de NCE-opleidingen

In het bijzonder Specialist Restauratie Timmeren/Metselen, Erfgoed Schilderen en Hovenier Historisch Groen: www.erfgoedopleidingen.nl

Voor meer informatie over het GRC: www.geldersrestauratiecentrum.nl

Foto: de studenten Specialist Restauratie Timmeren/Metselen op excursie op het voormalig industrieterrein van de DRU in Ulft.