“Om kwaliteit te kunnen leveren moet je mensen opleiden”

25-11-2020 | “Monumenten kun je alleen onderhouden met de juiste vakkennis. Met de nieuwe opleiding Restauratie Voegen van het NCE is deze kennis bij elkaar gebracht en geborgd. Dat is de grootste stimulans om de opleiding te volgen”, zegt Frederik Heldoorn, directeur van Heldoorn Voegbedrijf B.V., lid van Stichting Voeggarant en lid van de klankbordgroep voor de opleiding. 

Frederik Heldoorn heeft zich stevig ingezet voor de nieuwe opleiding. Nu wil hij graag twee van zijn medewerkers de opleiding restauratie voegen laten volgen: “Dat is een belangrijke investering in henzelf als vaklieden en in ons bedrijf. We werken alleen in de restauratie en zijn ERM-gecertificeerd. Om de certificering te krijgen en te behouden dien je te voldoen aan de scholingseisen.”

“In het verleden was er geen opleiding, specifiek voor voegers om zich te specialiseren in de restauratie. Dan was het bijvoorbeeld een gecombineerde opleiding waar een module voegen bij in zat. Als je je wilt specialiseren in voegen en een groot deel van de opleiding is minder interessant voor je, dan kun je daar op stranden. We zijn dus erg blij met de nieuwe opleiding Restauratie Voegen. In de opleiding is bovendien de uitvoeringsrichtlijn Historisch Voegewerk (URL 4006, red.) verwerkt. Die koppeling is slim gedaan.”

“Met het ERM-certificaat tonen we aan dat we de kennis in huis hebben om historisch voegwerk van monumenten op verantwoorde wijze te herstellen. Het is natuurlijk mooi om een certificaat te hebben, maar het gaat verder dan het op papier aantonen van je kennis. De kennis zit bij de vaklieden op de steiger. Daar gaat het om. De voeger op de steiger moet daar zelf kunnen bepalen wat hij wel of niet doet en op welke basis hij die keuze maakt.”

“Het leveren van kwaliteit en het maken van verantwoorde keuzes staan voorop. Ik wil graag dat onze voegers zich bewust worden waar ze mee bezig zijn. Efficiënt werken en meters maken volgt dan vanzelf, omdat ze zelf na denken hoe ze het werk het beste kunnen aanpakken. In de opleiding Restauratie Voegen komen theorie en praktijk bij elkaar. Die gebundelde kennis resulteert in het goed onderhouden van het erfgoed.”

En dat is precies wat we willen bereiken met de NCE-opleidingen.

De opleiding Restauratie Voegen gaat in februari 2021 van start, er zijn nog enkele plekken.
Meer weten over de opleiding of direct inschrijven? Kijk dan hier: Restauratie Voegen.

Foto en video via Heldoorn Voegbedrijf. Te zien is de gevelrestauratie van het Oude Stadhuis in Kampen. In opdracht van Gemeente Kampen heeft Heldoorn Voegbedrijf de gevel van het Oude Stadhuis in Kampen gerestaureerd en het voegwerk van de natuursteen afdekkers op de kopgevels deels opnieuw gevoegd.
Er ontbrak een kruisbloem op een pinakel. Deze word op basis van andere aanwezige kruisbloemen opnieuw vervaardigd door Slotboom Steenhouwers. De bereikbaarheid van de gevel werd verzorgd door Jac v.d. Vegt & Zn.