“Opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed biedt goede theoretische basis”

22-4-2020 | In het najaar start de nieuwe NCE-opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed. Ernst van der Grijp, directeur van de Monumentenwacht Gelderland, stond aan de wieg van de opleiding, dacht mee over de inhoud van de lesstof en heeft inmiddels twee deelnemers aangemeld. “Het is geweldig dat de theorie van het vak nu goed is vastgelegd in de nieuwe opleiding, zodat inspecteurs met een goede basis het vak verder kunnen leren in de praktijk.”

Van de Monumentenwacht Gelderland gaan twee mensen de opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed volgen, te weten Ronald Stijf en René Buutveld. “Ronald is restauratievoeger en René is bouwkundige en volgt de opleiding voor vrijwillig molenaar. Beiden zijn in het werk gekoppeld aan een ervaren monumentenwachter. In dit werk worden mensen vooral opgeleid in de praktijk, maar ik ben er erg blij mee dat Ronald en René met de opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed een goede theoretische basis kunnen leggen.”

Voorheen had de landelijke vereniging van Monumentenwachten een eigen opleiding, maar deze is ter ziele gegaan toen de vereniging ophield te bestaan. “Toen het NCE plannen maakte voor het ontwikkelen van nieuwe restauratieopleidingen voor een heel palet aan vakgebieden heb ik de kans gegrepen om te opperen dat ook te doen voor de gebouwinspectie.”  

Goed idee goed geland

Van der Grijps idee landde in goed aarde en kreeg een plekje in het NCE Masterplan 2018-2021. De ontwikkeling van de nieuwe lesstof kon beginnen. “Klaas Boeder en Joop Jansen (1) zijn oude bekenden uit de tijd dat de vorige opleiding nog bestond. Zij hebben de bruikbare onderdelen van de oude opleiding gebruikt en aangevuld met nieuw materiaal. Ik vind het erg leuk en interessant om de nieuwe lesstof mee te lezen en mee te denken over de opzet van de opleiding in de klankbordgroep (2). Een goed inspectiehandboek is essentieel in de opleiding. Ik vind het belangrijk dat deelnemers goed worden opgeleid op het gebied van schadebeelden, maar ook bouwstijlen. Voor de borging van kwaliteit wordt de ERM-uitvoeringsrichtlijn Inspecties van Monumentale Gebouwen (URL 2005) in de lesstof verwerkt. Dat is ook een sterk punt.”

Voor monumentenwachters én bouwkundig adviseurs

Van der Grijp is als directeur van de Monumentenwacht Gelderland natuurlijk vooral gericht op de monumentwachters, maar vindt het verstandig dat de doelgroep voor de opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed breder getrokken is: “De opleiding is nadrukkelijk ook bedoeld voor bouwkundig adviseurs, een vakdiscipline die eveneens gebaat is bij goede scholing. Het NCE biedt een mooie en stabiele infrastructuur voor het vakgebied. Ik heb er vertrouwen in dat we jaren vooruit kunnen met deze nieuwe opleiding.”

De NCE-opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed start in november 2020.
Voor meer informatie: Inspecteur Gebouwd Erfgoed.

(1) Klaas Boeder is kwaliteitsbewaker bij het NCE en Joop Jansen is, naast opleidingscoördinator en docent, projectleider voor de opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed. 

(2) Om goed aan te sluiten op de wensen en behoeften van de restauratiesector vraagt het NCE per vakdiscipline een klankbordgroep om mee te denken over de inhoud van nieuwe restauratie-opleidingen. Voor de opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed denken vertegenwoordigers van onderstaande bedrijven en organisaties mee.

Klankbordgroep opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed

 • Vakgroep Restauratie
  Kees van Buuren – Aannemingsbedrijf Draisma BV Apeldoorn
  Michiel de Nijs – Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen BV, Warmenhuizen
 • Vereniging Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR)
  Petra van Diemen – Archivolt Architecten, Amsterdam
 • Monumentenwacht NL
  Ernst van der Grijp – Monumentenwacht Gelderland
  Corrie Boer – Monumentenwacht Groningen
 • Vereniging Adviesbureaus Monumentenzorg (VAM)
  Daan Holtzer – Bouw- en restauratieadviesburo Daan Holtzer
 • Professionele monumenteneigenaren / opdrachtgevers
  Agni Ramcharan – Rijksvastgoedbedrijf
  Ruth van der Puijl –  Stadsherstel Amsterdam