“Zonder jullie staat ons erfgoed er later misschien niet meer”

23-5-2019 | Zo begroette NCE-ambassadeur Willemijn Maas (tevens voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds) in haar videoboodschap de ruim 100 studenten van diverse bouwopleidingen, die het studentenprogramma Boost your craft op de vakbeurs Monument bezochten. De instroom in het restauratievak moet omhoog. Het NCE wil jonge vaklieden in contact brengen met restauratie en erfgoed. Missie geslaagd: deze studenten volgden zeer geïnteresseerd proeflessen over restauratie.

NCE organiseerde in samen werking met ROP Zuid dit speciale programma om vaklieden in de dop kennis te laten maken met de mogelijkheden van een loopbaan in het restauratievak. In een videoboodschap begroette NCE-ambassadeur Willemijn Maas de deelnemers enthousiast: “We hebben jullie hard nodig voor het restaureren van onze monumenten.” In de eerste NCE-vakfilm kregen de studenten al snel een beeld van het vak van restauratietimmerman: timmerman Ricardo vertelt daarin wat zijn werk in de restauratie inhoudt. Daarna volgden de studenten workshops over bouwgeschiedenis, restauratie timmeren, restauratie metselen, erfgoed schilderen en de inspectie van gebouwd erfgoed. Daarna gingen de studenten in kleine groepjes de beurs over om in de stands van beursdeelnemers vaklieden aan het werk te zien en uitleg te krijgen over restauratietechnieken en -materialen. Met Boost your craft kregen de deelnemende studenten een eerste indruk van dit beroepsveld. Net als de restauratie zelf was de dag afwisselend, kregen de studenten een stukje theorie en mochten ze vooral veel zelf zien, doen en meemaken.

Boost your craft maakt onderdeel uit van het NCE-project Erfgoed op school, waarmee we jongeren enthousiast willen krijgen voor erfgoed en monumenten. Het NCE wil het imago van de restauratiesector onder deze groep versterken en de instroom van nieuw talent in de erfgoedsector bevorderen. Voor herhaling vatbaar: wij hebben de volgende vakbeurs Monument van 12 t/m 14 mei 2020 al in onze agenda gezet.

Met dank aan NCE-projectleiders en/of -docenten Mirjam ten Hove, Willard van Reenen, Wilfred Mengerink, Louis Gerdessen, Joop Jansen, NCE-bestuurslid Wim van der Maas, NCE-ambassadeur Willemijn Maas, ROP Regio Zuid en Regio Zuid-West.

Fotoreportage: Jan van Dalen