Aan de slag met nieuw keuzedeel Restauratie Steenhouwen

19-2-2020 | ROC Midden Nederland en het NCE werken samen aan een nieuw keuzedeel over restauratie steenhouwen. Daarmee komt een lang gekoesterde wens van het ROC, het NCE én de Vereniging Restauratie Steenhouwers uit. Studenten van de MBO 2 en 3 opleidingen Natuursteenbewerker krijgen weer de mogelijkheid zich te verdiepen in het mooie restauratievak. Het NCE ondersteunt de ontwikkeling van dit nieuwe keuzedeel in het kader van het Masterplan 2018-2021.

Het keuzedeel is geïnitieerd door Corry Kussendrager samen met John van den Heuvel. Kussendrager is van oorsprong opgeleid tot beeldhouwer, schoolde om tot steenhouwer en werkte vervolgens een aantal jaren in het bedrijfsleven. Sinds 2003 is ze docent bij de opleiding Natuursteenbewerker van ROC Midden Nederland. Tot een aantal jaren geleden bood het ROC Midden Nederland de uitstroomrichting Restauratie aan, maar deze ging helaas ter ziele, omdat er teveel uitstroom-mogelijkheden waren. Van den Heuvel is opleidingsadviseur bij het NCE en zelfstandig natuursteenadviseur met ruim 30 jaar ervaring in de natuursteenrestauratie.
Via het nieuwe keuzedeel kunnen studenten Natuursteenbewerken ontdekken wat het restauratievak inhoudt en of het bij ze past. Er wordt veel aandacht besteed aan de praktijkopdrachten, ook wel beroepstaken genoemd in ROC-termen. Studenten van de opleiding Natuursteenbewerker op MBO niveau 2 en 3 volgen één dag per week les op school en werken vier dagen bij hun werkgever. De theorie wordt op school behandeld. De beroepstaken voert de student samen met zijn leermeester uit bij zijn werkgever in het bedrijf en resulteert in een eindexamen, de zogeheten proeve van bekwaamheid. Na het keuzedeel hebben de studenten een goede basis om verder te gaan in de restauratie. 

Wat leren studenten in het nieuwe keuzedeel Restauratie Steenhouwen? 

Wat de studenten moeten leren aan kennis en vaardigheden is goed afgestemd met het bedrijfsleven via de Vereniging Restauratie Steenhouwers, vertel John van den Heuvel: “De studenten leren de praktijk van het restauratievak, ze repareren natuursteen, gaan nieuwe onderdelen hakken, ze gaan inboeten, ze leren de risico’s van het vak, welke persoonlijke beschermingsmiddelen ze moeten gebruiken, de keuze van materiaal, de manier van uitvoeren, tekeningen maken, overleg met de leermeester, kennis van materialen die je tegen kunt komen bij restaureren, regelgeving m.b.t. monumenten, de Restauratieladdder ofwel ‘behouden gaat voor vervangen’. In nieuwbouw of renovatie worden materialen snel vervangen maar bij monumenten juist niet.” Om de kwaliteit van restauratiewerk te borgen is de Uitvoeringsrichtlijn 4007 Steenhouwwerk van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) in de lesstof verwerkt. 

Maatwerk voor de kleine, zeer diverse groep studenten Natuursteenbewerker

Momenteel volgen 25 studenten de opleiding tot natuursteenbewerker bij ROC Midden Nederland op MBO niveau 2 met uitstroomrichtingen Machinaal of Ambachtelijk en MBO niveau 3 Allround Natuursteenbewerker. Vier studenten volgen de MBO 4 opleiding Werkvoorbereider Gespecialiseerde Aannemerij. “De studenten vormen een zeer diverse groep qua leeftijd. Er zijn studenten van 16 tot 35 jaar, maar er zijn ook weleens oudere studenten geweest. Ook het niveau binnen de groep is gevarieerd, van VMBO Basis tot universitair niveau. Daarom is de opleiding voor iedere student maatwerk en kunnen de studenten de opleiding in hun eigen tempo volgen. Wij brengen het nieuwe ‘passende en gepersonaliseerde onderwijs’ al jaren in de praktijk!”, vertelt Corry Kussendrager lachend.
Het keuzedeel Restauratie Steenhouwen bestaat uit twee leereenheden: theorie en praktijk. De omvang van de twee onderdelen is 480 uur.  De lessen wordt in één blok gegeven voor focus. De examens worden digitaal gemaakt maar de lesstof wordt in boekvorm verstrekt. “Dit helpt de studenten beter te plannen want ze zien aan het boek direct hoe ver ze zijn. Een tastbaar boek nodigt ook meer uit om te gaan studeren en onderzoek wijst uit dat lesstof uit een boek beter wordt opgenomen en verwerkt dan lesstof via een scherm (digitaal). De lesstof is uiteraard ook digitaal beschikbaar” aldus Kussendrager. 

Uitgever van het keuzedeel is Concreet Onderwijsproducten

De lesstof wordt samengesteld en uitgegeven door Concreet Onderwijsproducten: “Zij maken de lesstof inspectie-proof, zodat aan de eisen uit het kwalificatiedossier voldaan wordt en de toetstermen correct zijn. Het is fijn als alle lesstof van de gehele opleiding volgens dezelfde systematiek uitgevoerd wordt en herkenbaar is voor de studenten. Met het keuzedeel restauratie steenhouwen is de opleiding ambachtelijk steenhouwen weer compleet,” stelt Kussendrager tevreden vast.

Als eerste op de hoogte zijn als het keuzedeel Restauratie Steenhouwen beschikbaar komt?
Meld u aan voor de NCE Nieuwsbrief! Klik hier. 

Foto's: Steenhouwer aan het werk met Baumberger zandsteen voor diverse onderdelen voor de Eusebiuskerk te Arnhem.
(
Foto’s: Roderick Nijenhuis, Slotboom Steenhouwers)