Bijzondere kennismaking met het Historisch Groen van Nederland

21-12-2022 | Jenny van der Linde werkt bij de Hortus Botanicus in Haren en volgt momenteel de nieuwe NCE-opleiding Hovenier Historisch Groen. De lesdagen van de 8 modules tellende opleiding vinden plaats in historische tuinen en parken verspreid over Nederland. Jenny kwam tot de ontdekking hoeveel mooie en bijzondere historische tuinen ons land nog kent. Een verslag uit de praktijk. 

Door Jenny van der Linde
Als deelnemer aan deze opleiding kom je tot de ontdekking hoeveel mooie en bijzondere historische tuinen ons land nog heeft. Ze hebben allemaal hun eigen verhaal, zoals verschillende landschaps- en tuinarchitecten, tuinstijlen en periodes. Het kan zelfs zo zijn dat een tuin meerdere tuinontwerpers en tuinstijlen (meerdere lagen) heeft. In de opleiding komen verschillende onderwerpen aan de orde en worden tot in detail besproken. Tot nu toe heb ik 4 modules gevolgd, HHG 1 ‘Introductie en organisatie’, HHG 2 ‘Ruimtelijke Inrichting’, HHG 4 ‘Heesters en hagen’ en HHG 7 ‘Stinzenplanten’. 

Module Stinzenplanten

Deze module telt 2 studiedagen, op Kasteel Sypesteyn in Loosdrecht (NH) en de Dekema State in Jelsum (Fr). De module werd in het voorjaar gegeven, omdat dit de bloeitijd is van de meeste stinzenplanten. Er komen op beide landgoederen veel stinzenplanten voor; deze plekken zijn daarom uitermate geschikt om de planten te leren kennen, te determineren en de groeiplekken te ontdekken. Voor mijn portfolio heb ik me verdiept in de stinzenplanten, op zijn Gronings ‘Borge blomkes’ genoemd, bij 'Domies Toen', in Pieterburen, de tuin van de dominee. Een prachtige plek om me te verdiepen in de stinzenflora. 

Module Introductie en organisatie

Later in het jaar startte module 1 ‘Introductie en organisatie’. Voor deze module heb ik een ander landgoed gekozen om mijn opdrachten uit te voeren. Omdat in Drenthe (waar ik woon) niet zoveel landgoederen zijn, ben ik samen met een studiegenoot uitgeweken naar Groningen. Docent Ruurd van Donkelaar raadde ons de Veenborg Welgelegen te Sappemeer aan. We vielen met de neus in de boter, de tuin werd net gerenoveerd door eigenaar Stichting Het Groninger Landschap. We namen contact op en maakten een afspraak om uitleg te geven over onze opleiding Hovenier Historisch Groen met de daarbij behorende opdrachten. De beheerder reageerde enthousiast en ging akkoord dat wij regelmatig een bezoekje zouden brengen aan de tuin. Dezelfde dag nog, voordat de tuin op de schop ging, begonnen we met het inventariseren. De veenborg bleek de perfecte plek voor deze module die over onderzoek, planvorming en uitvoering gaat. Er kwam veel informatie tot onze beschikking, een rapport over waardenstelling en visie, maatregelenplan, enzovoort.

Deze module telt zes lesdagen, iedere lesdag op een andere locatie met historisch groen. De opdrachten die we op zo’n lesdag uitvoeren, sluiten weer aan op de opdrachten voor de eigen locatie. Het resulteerde in een positief afgesloten portfolio over de Veenborg Welgelegen. Voor mij een flinke opsteker naar het volgende lesjaar met de modules Heesters en hagen en Ruimtelijke inrichting. Ook bij deze beide modules konden we Veenborg Welgelegen goed gebruiken voor onze portfolio.

Ware ontdekking 

De opleiding geeft mij als groenprofessional de kans me meer te verdiepen in de historie van tuinen met al zijn facetten, een ware ontdekking. We zijn precies op de helft van de opleiding, ik ben dus erg benieuwd naar de modules, die nog gaan komen. Dit zijn HHG 3 ‘Bomen en boselementen’, HHG 5 ‘Moestuin en boomgaard’, HHG 6 ‘Borders, bloemperken en kuipplanten’ en HHG 8 ‘Gazons en grasland’.

Interesse?

In februari 2023 wordt weer gestart met een nieuwe groep cursisten, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Meer informatie: Hovenier Historisch Groen

Dit artikel is eerder verschenen in de nieuwsbrief ‘Groen Erfgoed’ van de Stichting ERM. 

Foto's: Tijdens de module Ruimtelijke inrichting bezochten de studenten Landgoed Dordwijk, waar ze na de theorieles in de oranjerie het landgoed in gingen voor het maken van een aantal opdrachten (foto's: Rik de Groot).