Bouwbedrijf Kreeft bereidt ERM-certificering voor met gedegen scholingsplan

22-2-2023 | Onlangs volgden ruim 20 medewerkers van Bouwbedrijf Kreeft vol belangstelling een presentatie van NCE-opleidingscoördinator John van den Heuvel over de scholingsmogelijkheden via het NCE en het Nationaal Restauratie Centrum (NRC). Het bedrijf is al in bezit van het Gelderse Kennis & Kunde-certificaat, maar omdat het werkterrein zich uitbreidt buiten de provincie Gelderland treft Richard Koevoet voorbereidingen voor de ERM-certificering als erkend restauratiebouwbedrijf.

Wat maakt restauratie zo’n mooi vak?

Richard: “Door restauratie krijgen monumenten hun uitstraling terug. Het is uitermate interessant om uit te zoeken hoe constructies in elkaar zitten, wat de bouwsporen betekenen. Aan de hand van archiefstukken en foto’s kun je herleiden hoe een monument ooit gebouwd is. Met respect voor de geschiedenis ga je een pand terugbrengen in de oude luister. Daarbij wil je wel meegaan met de tijd en bijvoorbeeld duurzaamheidsmaatregelen doorvoeren. Restauratie is een vak met vele kanten en vereist specialistische kennis op veel terreinen. Je ziet ook dat opdrachtgevers, zoals bijvoorbeeld overheids- en semioverheidsinstanties, steeds vaker vragen om een restauratiecertificaat.”

Hoe bereid je het certificeringstraject voor?

Richard: “De eerste contacten met de Stichting ERM zijn gelegd. We zijn nu bezig met het inrichten van de organisatie volgens de Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL ERB 3000 ). Om het opleidingsniveau naar het gewenste niveau te brengen, stellen we een scholingsplan op. Zo kunnen we het aantal vaklieden en kadermedewerkers, dat is opgeleid in het specialistische restauratiewerk, geleidelijk uitbreiden. De voorlichting van John is daarbij heel waardevol. Zo hebben we allemaal inzicht gekregen in de mogelijkheden van de opleidingen bij het NCE en de cursussen bij het NRC en kunnen we in ons scholingsplan komen tot een goede mix van opleidingen.”

Wat zijn de concrete plannen voor scholing in het restauratievak?

Richard: “Bij Kreeft werken ruim 100 mensen. Zo’n 38 medewerkers zijn regelmatig met restauratie bezig, waarvan een aantal continu. We stimuleren met name de vaklieden een NCE-opleiding te volgen. Met de opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen gaan ze echt de diepte in en krijgen ze een zeer gedegen kennis van restauratie. We hebben twee timmerlieden in dienst, die de opleiding al hebben gevolgd; zij kunnen prima verder met losse cursussen. Voor ons kaderpersoneel geven de cursussen Begeleiding Uitvoering Restauratie I en II een goede basis voor de begeleiding. Ik ben van plan zelf de opleiding Professional Restauratie te gaan volgen. Die start weer in 2023, een jaar eerder dan verwacht, maar dat komt mij prima uit.”

John, wat kunnen mensen verwachten van een voorlichtingssessie over scholing?

John: Ik begin met het prikkelen van de nieuwsgierigheid met vragen als ‘wat is erfgoed’ en ‘wat is restauratie’. Dan laat ik Kasteel Doorwerth zien, een indrukwekkend, historisch kasteel. Maar in de Tweede Wereldoorlog is het verwoest en later weer op de restanten herbouwd. Wat je ziet, is dus eigenlijk voor een groot deel nieuwbouw. Dat geeft meteen aan dat restauratie vraagt om kritisch kijken en vragen stellen. Hoe zit het monument in elkaar, kun je bouwstijlen herkennen, wat is belangrijk bij restaureren? De medewerkers kunnen de lesmappen inzien en vragen stellen. Ik sluit af met een kleine quiz van 5 vragen om te kijken wat ze ervan hebben opgepikt. Iedereen krijgt een lijst mee van de opleidingen van het NCE en de cursussen van het NRC, dat is een handig overzicht om in gesprek te gaan met de leidinggevende. Het opstellen van een scholingsplan is belangrijk voor de ontwikkeling van een bedrijf tot een restauratiebedrijf.”

Interesse?

In september 2023 starten verschillende NCE-opleidingen:

Wil je John van den Heuvel uitnodigen voor een voorlichtingssessie over scholing in het restauratievak? Stuur dan een bericht aan info@erfgoedopleidingen.nl onder vermelding van ‘Voorlichting scholingsplan’.