De vier competenties van een Inspecteur Gebouwd Erfgoed

9-6-2023 | Op 8 juni ontvingen elf studenten het diploma Inspecteur Gebouwd Erfgoed en in de herkansing behaalden nog twee studenten dit diploma. “Deze inspecteurs beheersen de vier sleutelcompetenties van het vak: kijken, analyseren, rapporteren en adviseren”, zegt Eefje van Duin, voorzitter van de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) en directeur van Monumentenwacht De Vier Provinciën, “als je deze opleiding hebt gevolgd, begrijp je wat je ziet en wanneer je je wel of geen zorgen hoeft te maken over schades aan een monument.” Van harte gefeliciteerd, allemaal! 

In de opleiding Inspecteur Gebouw Erfgoed verwerven de studenten in korte tijd een goede basiskennis om gebouwd erfgoed te inspecteren. Ze leren alle bouwkundige onderdelen van de grote variatie aan erfgoed die ons land, met zijn ruim 60.000 rijksmonumenten en circa 40.000 gemeentelijke monumenten, kent. Aan de hand van de uitvoeringsrichtlijn voor gebouwinspecties (URL 2005) en de restauratieladder van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) hebben de studenten geleerd schades te herkennen, oorzaken te achterhalen, een gedegen rapport op te stellen en een goed advies aan de opdrachtgever uit te brengen. 

Eefje van Duin heeft zelf honderden monumentale gebouwen geïnspecteerd in haar jaren als bouwkundige bij een commercieel adviesbureau: “Bij inspectie van gebouwd erfgoed draait het om het herkennen van schades in een monument, het achterhalen van oorzaken van schades, het beheersen van de techniek van het vastleggen en het geven van een passend advies. Dat is een stuk breder dan het reguliere inspectiewerk en dat komt in de opleiding IGE goed aan de orde. Juist die extra kennis en  vaardigheden, die extra context van het monument en het extra analytisch vermogen maken de opleiding zo waardevol, niet alleen voor monumentenwachters maar voor alle bouwkundigen die monumenten inspecteren. Als voorzitter van de FIM en als directeur van de Monumentenwacht De Vier Provinciën kan ik niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat erfgoedprofessionals werken aan een zo hoog mogelijk kennis- en competentieniveau en het spreken van dezelfde taal.”

De kersverse gediplomeerde inspecteurs gebouwd erfgoed zijn Wim Marinissen en Leon Leendertse (beiden Erfgoed Zeeland), Joris Kuijten (ZZP-er), Perry Breederland (Monumentenwacht Noord-Brabant), Meindert de Jong (Monumentenwacht Fryslân), Joost Klanke (Monumentenwacht de Vier Provinciën), Gerben Horck (Monumentenwacht Gelderland), Janco van der Meer (Jurriëns Noord BV), Matijs Kwant, Marco Brunt en Esther Eenhuizen (alle drie Monumentenwacht Zuid-Holland), Eric Jan de Jong (ZZP-er) en Jaap van Engelenburg (Gemeente Utrecht). 

De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met MonumentenwachtNL, de Vakgroep Restauratie, de Federatie Grote Monumentengemeenten, de Vereniging Architecten werkzaam in de Restauratie en de Vereniging Adviesbureaus Monumentenzorg. 

Interesse?

In september 2023 gaat de opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed weer van start. 
Voor meer informatie en inschrijven: Inspecteur Gebouwd Erfgoed

Fotobijschrift: De gediplomeerden van links naar rechts, achterste rij Wim Marinissen, Perry Breederland, Joris Kuijten; middelste rij Janco van der Meer, Joost Klanke, Matijs Kwant; voorste rij Gerben Horck, Marco Brunt en Meindert de Jong (Foto: René van de Burg). Helaas konden student Leon Leendertse en docenten Klaas Boeder en Sandra Hovens niet bij de diploma-uitreiking aanwezig zijn.