Docenten Gerard van Buiten en Peter de Muijnck over doceren en leren

19-10-2022 | De docenten van het NCE hebben hun sporen ruimschoots verdiend op hun vakgebied, maar hoe brengen ze het ervan af ‘voor de klas’? Daarin ondersteunt het NCE hen met de zogenoemde docentendag. Sinds jaar en dag verzorgt trainer Gilbert Bookelman van Centalis een inspirerende dag vol didactische theorie en praktijk voor NCE- en NRC-docenten. Gerard van Buiten en Peter de Muijnck geven les bij de opleidingen Hovenier Historisch Groen en Erfgoed Schilderen. Hoe hebben ze de dag ervaren?

Hoe ervaar je het lesgeven?

Gerard – hortulanus bij de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht: “Ik heb hart voor opleiden. Ik vind het heel bijzonder om mensen bewust te maken van de waarde van historisch groen, het werken en denken op lange termijnen van zeg 100 jaar. Dat je het toevertrouwd krijgt om 30 tot 40 jaar voor een tuin of park te zorgen en dan weer door te geven aan de volgende generatie, dat vind ik heel bijzonder. Bij de opleiding Hovenier Historisch Groen vinden de lesdagen plaats op verschillende historische locaties. Dat maakt het nog eens extra leuk.”

Peter – projectleider bij Schildersbedrijf Noom in Sint Maartensdijk, Zeeland: “Het lesgeven vind ik erg leuk om te doen, maar het is ook inspannend. Je staat constant aan. Mijn halve familie is docent en ik snap nu waarom ze veel vakantie nodig hebben.”

Hoeveel ervaring met lesgeven heb je?

Peter: “Het lesgeven bij de opleiding Erfgoed Schilderen (in Goes, red.) is mijn eerst ervaring voor de klas.”

Gerard: “Ik heb gastlessen gegeven bij het MBO en bij een cursusprogramma bij de botanische tuin. Het lesgeven bij de opleiding Hovenier Historisch Groen is mijn eerste ervaring in een groter verband. Er zit een groot verschil in het geven van een lezing of het lesgeven bij een opleiding.”

Wat heb je geleerd tijdens de docentendag?

Peter: “Wat ik heel leerzaam vond, is het didactisch stellen van vragen aan je studenten. Daarmee kun je de groep aan het werk zetten en het lerend vermogen gaat omhoog. Door die andere manier van vragen stellen, komt de groep veel meer in actie. Ik bleef altijd staan bij het lesgeven, maar nu weet ik dat ik ook kan gaan zitten. Dat komt de rust ten goede, daar heeft de groep baat bij.”

Gerard: “We zitten als specialisten op de inhoud, maar het gaat niet alleen om het leerproces. Er is ook een groepsproces gaande. Ik heb geleerd dat groepsproces in te zetten voor de leerdoelen. Het was een geweldige dag. Gilbert is een leuke, enthousiaste docent, heel illustratief in wat hij over wil brengen. Ik had de docentendag niet willen missen.”

Wat verwacht je direct te kunnen toepassen?

Gerard: “Ik heb ontzettend veel ideeën opgedaan. Er was een erg leuke uitwisseling van ervaringen met verschillende werkvormen. Daar ga ik zeker mee experimenteren, bijvoorbeeld door een keer een opdracht in de vorm van een speurtocht aan te bieden. Het was fantastisch om met docenten uit andere vakdisciplines ervaringen uit te wisselen en te horen dat je tegen dezelfde dingen aan loopt.”

Peter: “Gilbert pakte zijn lessen heel psychologisch aan. Ik stel me nu sensitiever op en ik houd meer focus. Als ik tijdens een PowerPointpresentatie iets wil uitleggen op een flipover, dim ik voortaan de PowerPoint, zodat de aandacht echt bij mijn verhaal blijft. Het was erg leuk om ervaringen met de andere docenten uit te wisselen. Er waren mensen bij die, net als ik, net begonnen zijn met lesgeven, maar ook ervaren mensen, die al jaren les geven.”

Herkenning

Gilbert herkent veel in de terugblikken van Gerard en Peter: “Ik ben zelf ook door al die fases heengegaan, van het leren didactische vragen stellen tot omgaan met weerstand bij een deelnemer. Vroeger was ik erg met mezelf bezig in de zin van ‘doe ik het wel goed, vinden de deelnemers het wel leuk?’. Nu ben ik veel rustiger en denk ‘ik hoop dat ze er echt wat aan hebben’. De docenten van het NCE en het NRC zijn hoofdzakelijk werkzaam in de bouw, in een mannencultuur, erg gericht op de inhoud en met een wat behoudende top down mentaliteit. Maar de docenten zijn bij het NCE geselecteerd op hun didactische kwaliteit. Die wil ik tot bloei brengen. Ik probeer over te brengen dat je didactisch meer bereikt in een veilige sfeer. Dan leren mensen beter. Er zijn ook grenzen. Als iemand de sfeer onveilig maakt, dan vind ik daar wat van en doe ik er wat aan. Ik ben heel blij te horen dat Gerard en Peter hun rol zo goed zijn gaan begrijpen in het laten ontstaan van een klimaat waarin mensen willen leren.”

Foto: van links naar rechts Deijke van Donkelaar, René Klaassen, Gilbert Bookelman, Frank Buitendorp, Peter de Muijnck, Gerard van Buiten, Ole Streumer en Martijn Barendregt.