Eerste examen zit erop voor leerlingen Professional Restauratie ROC Friese Poort

21-3-2018 | Afgelopen weken heeft docent Egbert Teeninga de leerlingen van de opleiding Professional Restauratie aan ROC Friese Poort bezocht om hun eerste examenwerkstuk te bespreken. Onder hen Meindert de Jong, die aan het werk is bij de kerk van Jouswier. Het gaat om de eerste lichting, die deze opleiding volgt in het noorden. Wat zijn de ervaringen tot nu toe?

Projecten zelf kiezen

Meindert de Jong is 28 jaar en werkt bij Dijkstra de Graaf Bouw (Engwierum). Teeninga zocht hem op in Jouswier: “Het onderwerp van het eerste examenwerkstuk is bouwhistorisch onderzoek. Meindert heeft dat gedaan bij de 16e eeuwse Petruskerk van Jouswier, die net gerestaureerd is. De leerlingen kiezen samen met het leerbedrijf een project voor hun examenwerkstuk, liefst een waar ze aan het werk zijn. Ze komen zelf met ideeën en werken die uit. Dat maakt de werkstukken heel bijzonder en ik bespreek en beoordeel ze dan ook op locatie met de leerling, de aannemer en de begeleider van de leerling. Deze aanpak is niet alleen voor de leerling, maar ook voor de aannemer en de opdrachtgever heel stimulerend. Door het bouwhistorisch onderzoek kent de leerling het gebouw veel beter en het monument gaat nog meer voor hem leven. Het gevoel voor de historie wordt veel sterker. Dat komt de resultaten van de restauratie ten goede. Dat is de bedoeling.”

Eigen invulling examens

“We hebben de opleiding Professional Restauratie, zoals die is opgezet door het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen, een beetje naar onze hand gezet. De opleiding is bij ons in vier blokken verdeeld. Ieder blok wordt met een examenwerkstuk afgesloten. Het examenwerkstuk van het eerste blok gaat over bouwhistorie, het tweede examenwerkstuk handelt over herbestemming. Het onderwerp voor blok drie en vier zijn op dit moment in ontwikkeling. Gaande de opleiding ontwikkelen we op basis van het kwalificatiedossier, samen met onderwijskundigen en restauratiebedrijven, de examens. De opleiding heeft een eigen Crebo nummer waarbinnen voldaan moet worden aan de eisen. Net als bij alle andere opleidingen worden we door de onderwijsinspectie beoordeeld.”

Ook in schooljaar 2018/2019 van start

“We zijn enthousiast over de opleiding Professional Restauratie. De huidige groep is heel gevarieerd. Er zitten mensen bij die op kantoor werken in de calculatie en mensen, die juist op de restauratiebouwplaats aan de slag zijn in de projectbegeleiding. De leeftijd varieert van 25 tot 45 jaar. Het is een leuke groep, die heel serieus bezig is en aan interessante projecten werkt.” In het schooljaar 2018/2019 kunnen weer nieuwe deelnemers instromen bij de opleiding Professional Restauratie. 

Heb je vragen over de opleiding Professional Restauratie bij ROC Friese Poort?
Dan kun je contact op nemen met Egbert Teeninga via 06-33748573 of eteeninga@friesepoort.nl.

Voor meer informatie en inschrijven kun je terecht op www.erfgoedopleidingen.nl

Foto boven:
Meindert de Jong (rechts) en Bindert Kloosterman (midden) van Dijkstra de Graaf in gesprek met Egbert Teeninga (links) over het bouwhistorisch onderzoek over de Petruskerk in Jouswier, het eerste examenwerkstuk van Meindert voor de opleiding Professional Restauratie.

De Petruskerk in Jouswier (Bayke de Vries, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)