EIB-rapport: Gespecialiseerde restauratiebedrijven in beeld

18-4-2018 | NCE heeft met belangstelling kennis genomen van het EIB-rapport over omzet, arbeid, scholing en certificering van de 11 bij het platform aangesloten vakdisciplines. Het rapport biedt heldere conclusies en aanbevelingen over ondermeer scholing onder de veelzeggende kop Borging van kennis en kwaliteit: opleiding en scholing. Er moet veel gebeuren.

Zonder kennis geen kwaliteit. Voor kennis zijn opleidingen nodig, van MBO tot HBO tot universitair niveau. Daarnaast kan geen enkele erfgoedprofessional zonder regelmatige bij- of nascholing om zijn of haar kennis of vaardigheden van het complexe restauratievak te verdiepen. Het EIB bekeek de situatie voor de vakdisciplines erfgoedhoveniers, glazeniers, smeden, leidekkers, metselaars, molenmakers, rietdekkers, schilders, steenhouwers, timmerbedrijven en voegers. In gesprekken met onze 14 partners in de afgelopen jaren is een aantal observaties ook aangekaart.

Nu de minister van OCW in haar Cultuurbrief ‘Cultuur in een open samenleving’ 2 miljoen euro heeft uitgetrokken voor het behoud van vakmanschap, hoopt het NCE samen met de restauratiebranches in de gelegenheid gesteld te worden om een aantal knelpunten in het huidige aanbod van restauratieopleidingen te kunnen oplossen.

Lees het EIB-rapport hier: Gespecialiseerde restauratiebedrijven in beeld

Fotobijschrift: Op 22 maart 2018 ontving Barbara Wolfensberger, directeur generaal Cultuur en Media bij OCW, het EIB-rapport uit handen van Wim van der Maas, voorzitter van het Platform GA restauratie.