Erfgoed op school van start

15-1-2019 | NCE is in 2018 gestart met het project Erfgoed op School. Het uiteindelijke doel is om te zorgen dat kinderen al op de basisschool -of in ieder geval op de middelbare school- weten dat je niet alleen piloot of dokter kunt worden, maar ook restauratie-timmerman, glazenier, meubelrestaurator, projectleider, hovenier, architect of archeoloog. Dan kunnen ze al op de middelbare school het juiste profiel kiezen. En in latere opleidingen de keuzedelen kiezen die hen nader laten kennismaken met het vak van restauratie.

Om de restauratiedisciplines bekender te maken worden binnen het project Erfgoed op school een veertiental korte informatiefilms ontwikkeld, die in minder dan een minuut een beeld geven van de verschillende restauratieberoepen. Daarmee zullen we decanen van VMBO’s met profiel Bouwen Wonen Interieur benaderen en samenwerken met allerlei kanalen/campagnes die de jeugd willen informeren over kansen in de techniek en bouw.

Ontwikkelkansen grootste bindende factor voor jongeren

Intussen oriënteren we ons op de belevingswereld van jongeren want uiteindelijk is het hun toekomst en willen we zorgen dat zij een restauratieberoep als een serieuze mogelijkheid beschouwen. Cobouw publiceerde in november jongstleden een lijstje van tips om jongeren aan je bedrijf te binden. ‘Ontwikkelkansen’ staat met stip op nummer 1 als bindende factor. Elk bouwtalent vindt dit belangrijk. In de erfgoedsector zit je dan goed want geen dag is hetzelfde als je in de erfgoedbranche werkt. De sector kent veel verschillende beroepen en er zijn volop mogelijkheden om je te ontwikkelen tot een superspecialist of door te groeien naar een functie op HBO/WO-niveau.

Hoe kom je het juiste beroep op het spoor?

De overige tips om jongeren te binden luiden: vrijheid in het werk, waardering krijgen om wat je doet, vertrouwen, een werkplek waar een goede sfeer hangt, ruimte krijgen om te verbeteren en te vernieuwen, een goed salaris en goede arbeidsvoorwaarden (met de kanttekening dat dit belangrijk gevonden wordt, maar niet het allerbelangrijkst) en flexibele werktijden. Een mooie opsomming waar iedere werkende mens blij mee zal zijn. Maar eerst en vooral gaat het bij een mooie loopbaan om de juiste beroepskeuze. Met het project Erfgoed op school wil het NCE jongeren (en hun ouders!) graag op het juiste spoor zetten naar een mooi restauratieberoep. Erfgoed is van ons allemaal en zeker van de jongeren!

Wilt u meer weten? Neem dan contact via info@erfgoedopleidingen.nl

Foto boven: Filmen bij de jonge smid Marc die het restauratiesmeden aan het leren is bij Van der Vegt Smeed- en Constructiebedrijf.
Foto onder: Still uit de film over glazenier Daniëlle die het restaureren van glas-in-lood en gebrandschilderd glas leert bij Atelier Domstad.