Erfgoedonderwijs in Nederland komt weer goed op gang!

16-12-2020 | We zijn trots om te kunnen melden dat we dit jaar 65 NCE-diploma’s hebben mogen uitreiken. Ook zijn we bijzonder blij dat het gelukt is om in dit lastige Corona-jaar te starten met 5 opleidingen, met in totaal 75 nieuwe studenten. Door samenwerking met branches, erfgoedorganisaties en onderwijspartners staat er nu een goede opleidingsinfrastructuur voor het restauratie-onderwijs in ons land. In 2021 gaan we toe werken naar een goede borging van continuïteit van de nieuwe NCE-opleidingen.

Hoe ziet 2021 eruit?

In 2021 kunnen de opleidingen Restauratie Voegen, Erfgoed Rietdekken, Restauratie Glazenier en Hovenier Historisch Groen van start gaan. Om jonge mensen, die een allround techniekopleiding volgen, te interesseren voor de restauratie, organiseren we het keuzedeel (MBO-3) Basis Restauratie Timmeren & Metselen op enkele plaatsen in het land. We hebben al heel wat aanmeldingen binnen voor deze vier nieuwe opleidingen en voor de basistraining. Ook zullen de opleidingen Specialist Restauratie Timmeren/Metselen en Erfgoed Schilderen weer met nieuwe groepen van start gaan. Het NCE verwacht in 2021 ongeveer 130 studenten in opleiding te hebben, die 10 verschillende opleidingen volgen. Een geweldige investering in restauratievakmanschap door de werkgevers en de deelnemers.

2020 was een goed jaar

Ondanks de corona-perikelen was 2020 een goed jaar voor het behoud van het restauratievakmanschap. Maar liefst 53 deelnemers behaalden hun NCE branchediploma voor de opleidingen Professional Restauratie en Specialist Restauratie Timmeren/Metselen. Twaalf deelnemers aan de modulaire opleiding Erfgoed Schilderen mochten het certificaat voor hun eerste module in ontvangst nemen. Momenteel volgen 75 deelnemers een NCE-opleiding in zes verschillende vakdisciplines (zie tabel).

Professional RestauratieDiploma/Certificaat in 2020: 12Op dit moment in opleiding: 15
Specialist Restauratie Timmeren/MetselenDiploma/Certificaat in 2020: 41Op dit moment in opleiding: 18*
Erfgoed SchilderenDiploma/Certificaat in 2020: 12Op dit moment in opleiding: 12
Restauratie Leidekker & LoodgieterOp dit moment in opleiding: 18
Inspecteur Gebouwd ErfgoedOp dit moment in opleiding: 12
TotaalDiploma/Certificaat in 2020: 65Op dit moment in opleiding: 75

*In samenwerking met Graafschap College en Gelders Restauratie Centrum.

Erfgoedonderwijs is maatwerk

Erfgoedonderwijs is kleinschalig en specialistisch. Naar schatting is er een instroombehoefte in de erfgoedsector van zo’n 200 vakmensen per jaar. Het verleden heeft uitgewezen dat ROC’s, die zijn gericht op grootschalig, regionaal en algemeen onderwijs, voor de erfgoedbranches geen opleidingsaanbod kunnen handhaven. Onderwijs organiseren voor zulke kleine aantallen mensen is niet eenvoudig. Het vraagt een landelijke aanpak met maatwerk en de inzet van branches, erfgoedorganisaties en onderwijspartners. 

Van investeren in een goede opleidingsinfrastructuur...

In 2018 investeerde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 2 miljoen euro om voor 10 vakgebieden nieuwe restauratieopleidingen te ontwikkelen. In nauw overleg met branchegroepen, erfgoedorganisaties en onderwijspartners heeft het NCE, deze opdracht voortvarend opgepakt. Deze investering in de opbouw van een goede opleidingsinfrastructuur begint zich uit te betalen. De branches zijn enthousiast over de nieuwe opleidingen. De bedrijven sturen hun allround opgeleide (jonge) medewerkers naar de gespecialiseerde restauratieopleidingen bij het NCE. Ook zien we veel zzp’ers deelnemen aan de opleidingen. Op deze manier wordt de kennis in de erfgoedsector versterkt, wat leidt tot behoud van vakmanschap. Ook de kwaliteit in het uitvoerende restauratiewerk wordt hiermee geborgd. We kunnen dan ook mooie deelnemersaantallen noteren. 

Naar het zorgdragen voor continuïteit van erfgoedonderwijs

Het verleden heeft uitgewezen dat onderwijs voor de kleinschalige erfgoedsector zo maar kan verdwijnen. De huidige positieve ontwikkelingen zijn geen vanzelfsprekendheid. Er moet meer gebeuren om de instroom in de sector en het behoud van ons erfgoed door vakkundige restauratiespecialisten voor de toekomst vast te houden. NCE doet er daarom ook alles aan om het erfgoedonderwijs aantrekkelijk, up to date en betaalbaar te houden.