Even voorstellen: coördinator ontwikkeling Agnes en adviseur Richard

20-4-2021 | Agnes van Alphen en Richard Westhof stevenen dit jaar af op hun eerste jubileum bij het NCE. Vanaf het allereerste begin van het NCE zetten onze coördinator ontwikkeling NCE-opleidingen en onze adviseur business development en financiën zich onvermoeibaar in voor aantrekkelijke, up to date en betaalbare opleidingen. Met succes, want het NCE biedt inmiddels tien restauratie-opleidingen aan! Wat drijft deze twee NCE-ers?

Wat hebben jullie met restauratie, erfgoed en onderwijs?

Agnes: Vanuit mijn werk als jurist bij het NVOB (opgegaan in Bouwend Nederland) zat ik in de bouw en kwam ik veel op ‘gewone’ projecten voor arbitrages. Daarna ben ik gaan werken als secretaris voor de Vakgroep Restauratie (de branchevereniging van restauratiebedrijven). In de afgelopen 20 jaar heb ik tijdens de ledenbijeenkomsten de mooiste restauraties in het hele land mogen bezoeken. Als je zo wordt ondergedompeld in historie en vakmanschap dan ben je snel ‘om’. In mijn tijd bij de Vakgroep Restauratie (tot begin 2019) was het opleiden van restauratievakmensen een voortdurend punt van zorg. Vandaar dat het heel dankbaar is om daar via het NCE aan te kunnen werken.

Richard: In eerste instantie kwam ik in aanraking met nieuwbouw vastgoed toen ik bij Ballast Nedam werkte. Het ging daar om alles van woningen tot kantoren, maar ook complete gebiedsontwikkelingen met stadions tot aan gevangenissen. Mooi vond ik dat het ging om het realiseren van fysieke, concrete zaken. Dat is dit digitale tijdperk natuurlijk bij sommige andere diensten heel anders (denk aan alle online platformen voor van alles van eten en taxi’s bestellen, tot aan je bouwklus posten). Vervolgens werkte ik voor de Vrije Universiteit (VU) en daar bouwden ‘we’ voor onszelf, dus moesten we heel goed nadenken over het beoogde gebruik. Als gebouwen of verbouwingen dan klaar waren, konden we er zelf doorheen lopen. De jaren bij de VU waren tevens mijn eerste stappen in ‘onderwijsland’. Met restauratie en erfgoed kwam ik - anders dan tijdens vakanties - pas in aanraking bij NCE sinds december 2015. Waar ik voorheen vaak kortere opdrachten deed, blijft erfgoed en NCE mij nog steeds boeien!

Agnes, wat doet een coördinator ontwikkeling voor de NCE-opleidingen?

Agnes: Binnen het NCE zijn Klaas Boeder en ik samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de lesstof van de tien nieuwe restauratie-opleidingen. Dit is door een subsidie van OCW mogelijk gemaakt. Klaas bewaakt de kwaliteit van de lesstof, ik zorg dat de brancheverenigingen actief hun inbreng leveren en houd de overall planning in de gaten, zodat de opleidingen ook daadwerkelijk gaan starten. Verder is het een hele klus om een nieuw opleidingsinstituut op te bouwen, er moet van alles geregeld worden. Binnen het team houden vooral Richard Westhof en ik ons bezig met het efficiënt inrichten van de organisatie.

Richard, wat doe je als Adviseur Business Development en Financiën voor de NCE-opleidingen?

Richard: Samen met Agnes van Alphen geef ik vorm aan de ‘bouw’ van NCE als opleidingsinstituut. Waar Agnes meer op het primaire proces zit (de opleidingen), ben ik verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering met als grootste aandachtsgebied de financiën. Daar komen zaken bij kijken als kostprijzen berekenen, verantwoordingen bijhouden ten aanzien van de subsidiebestedingen, fiscale vraagstukken en kostenbewaking. Aan de ‘development’ kant, kun je vooral denken aan hoe we onze opleidingen positioneren ten opzichte van onze klanten in de erfgoedbranche. Met welke partners werken we samen en hoe geven we dat vorm? Welke vormen van governance zorgen voor effectieve en daadkrachtige besluitvorming? Het NCE is een organisatie met een maatschappelijke missie, maar wel een die denkt vanuit de klant en vanuit dienstverlening en niet vanuit budgetten en activiteiten. Vooral dat klant- en dienstverleningsaspect probeer ik met Agnes samen vorm te geven. We willen met NCE blijven bouwen aan een prachtig, duurzaam onderwijsinstituut waar onze studenten en hun werkgevers blij van worden!

Wat doe je naast je werk voor het NCE nog meer?

Agnes: Sinds 2013 heb ik de leiding over het NRC, ook een opleidingsinstelling voor erfgoedprofessionals. Het NRC organiseert korte bij- en nascholingscursussen van één of enkele dagen. Zowel NRC als NCE zijn in Klooster Ter Eem in Amersfoort gevestigd. Omdat ik ook in Amersfoort woon is dat wel lekker praktisch. Daarnaast ben ik als vrijwilliger actief in het bestuur van de stichting Open Monumentendagen Amersfoort.

Richard: Naast NCE doe ik soortgelijk werk voor NRC en andere niet erfgoed gerelateerde organisaties. Ook hier geldt dat ik vaker in het onderwijsveld heb gewerkt. Ik werk eigenlijk altijd - uitzonderingen daargelaten - voor maatschappelijk georiënteerde organisaties.

Heb je naast erfgoed nog andere interesses?

Agnes: In mijn vrije tijd ben ik veel te vinden op de fiets, in de tuin en op de golfbaan. Vakanties breng ik graag door in de bergen van Oostenrijk om te skiën in de winter en te wandelen in de zomer.

Richard: Ik ben een nieuwsgierig mens, dol op ontdekken van nieuwe dingen. Reizen is dan ook een van mijn grote passies. Dit maakt namelijk meervoudig ontdekken mogelijk: cultuur, natuur, eten en drinken en ga zo maar verder. En zoals ik op reis graag wandel, zo wandel ik ook graag in Nederland. Zo is de cirkel met ‘ontdekken’ weer rond, want ook bij erfgoed valt altijd veel te ontdekken. Uiteindelijk leeft in erfgoed een verhaal voor mij.

We zijn verheugd dat Agnes en Richard deel uitmaken van het NCE-team en wensen beiden veel succes met de verdere opbouw van het NCE!

Wie doet wat bij het NCE? Kijk bij: Contact.