Even voorstellen: opleidingscoördinatoren Joop Jansen en John van den Heuvel

17-3-2021 | De vier NCE-opleidingscoördinatoren organiseren 9 NCE opleidingen op diverse locaties verspreid over Nederland. In onze vorige nieuwsbrief stelden we opleidingscoördinatoren Roderick Nijenhuis en Rob Plomp voor. Nu is het de beurt aan Joop Jansen en John van de Heuvel, beiden door de wol geverfde erfgoedspecialisten met ruime praktijkervaring in de restauratie en het overdragen van de specialistische restauratievakkennis. 

Wat hebben jullie met restauratie, erfgoed en onderwijs?

Joop: Ik werk vanaf 1976 in de restauratie, eerst als timmerman later als uitvoerder. In die tijd heb ik in de avond de HTS doorlopen, en daardoor meer oog gekregen voor erfgoed. Vanaf 1990 was ik werkzaam bij de Monumentenwacht waar ik uiteindelijk advieswerk ben gaan doen en vanaf 1998 veel met Klaas Boeder (kwaliteitsbewaker bij het NCE – red.) heb samengewerkt. Binnen de Monumentenwacht heb ik samen met Klaas heel wat cursussen ontwikkeld en gegeven. Door veel ervaring en kennis op te doen, ga je snappen wat ons erfgoed betekent, dit is ook mijn drijfveer om de opgedane kennis door te geven. 
John: Mijn carrière in de erfgoedsector startte bij de restauratie aan één van de topmonumenten van Nederland, namelijk de Sint Janskathedraal in Den Bosch. Ik heb daar tien jaar gewerkt als natuursteenadviseur/tekenaar en heb toen gezien hoe betrokken de medewerkers waren bij het behoud van dit prachtige gebouw. Vanaf planvorming tot uitvoering werden weloverwogen keuzes gemaakt en de vaklieden voerden het werk met uiterste precisie uit. Het dagelijks struinen over de steigers tussen steunberen en luchtbogen door, waarbij ik het eeuwenoude vakmanschap kon bewonderen, heeft bij mij de vlam voor het restauratievak doen ontsteken. Mijn specialiteit ligt in het restaureren van natuurstenen gebouwen en objecten. In de afgelopen jaren heb ik aan veel mooie natuursteenrestauratieprojecten mogen werken in mijn rol als projectleider en bedrijfsleider bij een restauratiesteenhouwerij. Het mooie aan ons vak is, dat je elke dag weer bijleert. Ons erfgoed dient beschermd te worden, juist omdat het zoveel vertelt over onze eigen historie. Door de huidige ontwerp- en bouwmethoden, materialen en technieken verdwijnt de parate kennis van historische bouwtechnieken, die juist zo nodig is voor het in stand houden van onze monumenten. Daar is ook veel ervaring voor nodig, die een vakman in de praktijk zal moeten opdoen, waarbij hij leert van een ervaren leermeester, die zijn kennis overdraagt. Daarnaast is onderwijs erg belangrijk voor de theoretische kennis en praktische vaardigheden. Binnen dit onderwijs probeer ik de liefde voor het vak over te brengen.

Wat doet een opleidingscoördinator voor de NCE-opleidingen? 

Joop: De opleidingscoördinator zorgt ervoor dat de opleidingen in het land uitgezet worden. Denk daarbij aan overleg met locaties, het werven van docenten, lesroosters maken, zorgen dat de lesstof gereed is, contact houden met de studenten en de docenten. De coördinator begeleidt de studenten bij het maken van de opdrachten en zorgt voor de toetsen. Al met al veel regelwerk. Vooral in deze coronatijd is het soms lastig.
John: Je bent het aanspreekpunt vanuit het NCE. Omdat je als coördinator vanaf het begin tot het eind bij de opleiding betrokken bent, leer je de studenten kennen en kun je hen bijstaan tijdens de hele opleiding. De afwisseling van de werkzaamheden geeft mij plezier in dit werk. Ik organiseer regelmatig excursies naar restauratieprojecten wat de studenten en mijzelf een uniek kijkje in de keuken van een restauratieproject geeft (zie foto). Ik coördineer verschillende opleidingen, onder meer Restauratie Voegen, Restauratie Glazenier, Restauratie Schilderen en Specialist Restauratie Timmeren/Metselen op verschillende locaties in Nederland.

Geef je zelf ook les?

John: Ja, uiteraard over het restaureren van natuursteen, maar ik geef ook vakken als ‘Organisatie Bouwproces’ en ‘Constructies, Materialen en Gereedschappen’.
Joop: Ik geef ook zelf les, bij de opleidingen Specialist Restauratie Timmeren/Metselen, Restauratie Leidekker & Loodgieter en Professional Restauratie. Het les geven geeft mij energie, vooral als je een leuke groep hebt, die veel vragen stelt (zie foto).

Wat doe je naast je werk voor het NCE nog meer?

John: Ik ben eigenaar van Natuursteenadviesbureau Van den Heuvel, dat adviseert voor het behoud van historische natuurstenen bouwdelen, variërend van beelden, kunstwerken, gevels, bruggen, trappen, grafmonumenten, vloeren en interieurs.
Joop: Ik geef ook cursussen bij het Nationaal Restauratie Centrum over hout, asbest, begeleiding uitvoering restauratie en meerdere workshops. Daarnaast heb ik nog verschillende restauratie projecten waarbij ik de adviseur ben.

Heb je naast erfgoed nog andere interesses?

John:  Naast de passie voor het restauratievak teken en schilder ik erg graag. Bij voorkeur doe ik dat en-plein-air, waarbij ik met mijn schildersezel de buitenlucht opzoek en de omgeving op het witte doek vastleg.
Joop: Mijn honden, ik woon aan de rand van het bos. Daar loop ik gemiddeld 3 keer per dag. Daarnaast ben ik motorrijder en rij ik graag toertochten. Ik ben geen racer maar een toerder. In de winter maak ik replica`s van oude houten schepen, op een schaal van 1:75.

We zijn verheugd dat Joop en John deel uitmaken van het team van NCE-opleidingscoördinatoren en wensen beiden een prettige voortzetting van hun goede werk voor de NCE-opleidingen!

Kijk bij contact om te zien wie welke opleiding coördineert: Contact