Excellente studenten goed op weg naar titel Meester Restauratieschilder

19-12-2017 | Het excellentietraject, een pilot van Vakschool Cibap te Zwolle voor studenten Restauratie- en Decoratieschilderen, bevindt zich alweer in het derde jaar. Zes studenten zijn momenteel bezig met het traject om Meester Restauratieschilder te worden. We vragen docent Bert Jonker hoe het ervoor staat.

‘De studenten zijn nu bezig met heraldisch schilderwerk. Ze polychromeren een wapensteen, een afgietsel van een origineel. Heraldisch schilderwerk wordt uitgevoerd volgens vaste regels en met een wetmatige kleurstelling. De vier officiële kleuren zijn azuur, sinopel, keel en sabel*. De meeste mensen weten nog wel welke kleur azuur is, maar daarna wordt het lastiger. Theorie en praktijk komen mooi samen in deze opdracht, want de studenten moeten ook de oorspronkelijke, middeleeuwse benamingen van de kleuren kennen en een omschrijving geven van het heraldisch schilderwerk.’

Eerder dit jaar waren de studenten betrokken bij de restauratie van het Van Doesburg Rinsemahuis in Drachten: “Een hele leuke praktijkopdracht. Hier werd ook goed duidelijk wat de restauratieschilder wel en niet mag doen. Het kleurhistorisch onderzoek is bijvoorbeeld gedaan door universitair geschoolde kleuronderzoekers. De studenten hebben op basis van de uitkomsten van het onderzoek met lijnolie en pigmenten precies de juiste verven gemaakt, waarmee het huis in de oorspronkelijke kleurstelling is terug gebracht. Het excellentietraject is precies de juiste verdieping op het juiste niveau. Voor de restauratie- en decoratieschilders is het niet direct nodig om op HBO-niveau opgeleid te worden. Dan benader je het vak te theoretisch, daar heb je in de praktijk niks aan. In de restauratie is juist behoefte aan goede schilders met de nodige kennis van dit vakgebied.”

“Het is nog aan de vroege kant om iets te zeggen over de toekomst van het excellentietraject. Het is inhoudelijk een prachtig traject, maar we moeten goed kijken hoeveel studenten we nodig hebben. Het Cibap en de andere twee vakscholen, Nimeto in Utrecht en Sint Lucas in Boxtel, onderzoeken de mogelijkheid om bijvoorbeeld gezamenlijk op een centrale plek in Nederland de lessen te geven aan de excellente studenten van de drie scholen. Wordt vervolgd dus!” 

Foto boven: Het mengen van de kleuren.
Foto onder: De proefplankjes met de gemaakte kleuren in olieverf: beiden voor het project in Drachten.

Bekijk ook dit project, waar de excellente studenten aan gewerkt hebben: Presentatie restauratieschilderingen O.L.V. basiliek, Zwolle.

Voor meer informatie over de opleiding: Restauratie- en Decoratieschilder.

 * De heraldische kleuren: azuur=blauw, keel=rood, sinopel=groen, sabel=zwart.