Expertmeeting rondom duurzaam vakmanschap: hoe behouden we ons erfgoed in de toekomst?

Save the date - 15 februari 2018 

23-1-2018 | Restauratie Opleidingsprojecten (ROP) Nederland en de organisatie van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed nodigen u van harte uit voor een expertmeeting rondom het behoud van (restauratie-)vakmanschap voor ons erfgoed.

De instandhouding van ons Europese erfgoed vraagt om gespecialiseerd ambachtelijk vakmanschap. Het is daarom belangrijk dat we kennis en vaardigheid rondom oude technieken en historische materialen overdragen aan nieuwe generaties. Want ondanks de toegenomen belangstelling voor ambachtelijk en lokaal gefabriceerde producten, blijft het een enorme uitdaging om straks voldoende gekwalificeerde vakmensen op onze steigers te hebben staan. Door nieuwe ontwikkelingen in het MBO (zoals de invoering van keuzedelen en de wijziging van de kwalificatiestructuur) dreigden de restauratieopleidingen te verdwijnen. Dit is voorkomen door eensgezind optreden van de restauratiebranche. Inmiddels zijn door het nieuwe Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen nieuwe opleidingen voor restauratietimmeren, -metselen en -voegen ontwikkeld. Het blijkt lastig voldoende leerlingen voor deze opleidingen te werven.

Op 15 februari gaat het vooral om de vraag: hoe enthousiasmeren we jongeren voor dit mooie vakgebied? Een reeks sprekers, van restauratieaannemers tot jonge vaklieden(-in-spe), geven met hun ideeën hierover een aanzet tot het met elkaar formuleren van concrete plannen en ideeën. Het resultaat van deze middag: de ingrediënten voor een plan van aanpak om erfgoedvakmanschap en de restauratiesector toekomstbestendig te maken.

Wilt u vanuit uw achtergrond en ervaring een bijdrage leveren aan deze expertmeeting?
Meld u zich dan hier via info@rop-nederland.nl.
Let op: het aantal plaatsen is beperkt! 

Datum: Donderdag 15 februari 2018
Tijd: 13.30 uur tot 16.30 uur (aansluitend borrel)
Locatie:Statenzaal, Provinciehuis Haarlem
Adres: Dreef 3, 2012 HR Haarlem
Routebeschrijving

Het Nederlandse programma van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed is geïnitieerd vanuit het Erfgoedplatform Plus van Kunsten ’92 in samenwerking met het Ministerie van OCW, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en DutchCulture.

Voor meer informatie: www.europeeserfgoedjaar.nl.