Geslaagde informatieronde over opleiding Professional Restauratie

29-6-2017 | Voor de opleiding Professional Restauratie is veel belangstelling getuige de mooie aantallen deelnemers bij de informatiebijeenkomsten van ROC van Twente op 30 mei jl. en op 13 juni jl. ROC Friese Poort Drachten. De opleiding start op maar liefs drie locaties: na de zomer bij beide ROC’s  als volledige MBO-4 opleiding en in januari 2018 in Amersfoort als branche-opleiding.

In Drachten bezochten ruim 30 belangstellenden de informatieavond bij ROC Friese Poort. Onder hen een flink aantal medewerkers van bouwbedrijven, die lid zijn van de Vereniging Restauratie Noord. Ook waren er medewerkers van een molenbouwer, de provincie, de opleidingsbedrijven en van architecten. Kwaliteit in restauratie is een belangrijk gegeven voor de lidbedrijven van de VRN. Met de opleiding Professional Restauratie kunnen zij een behoorlijke kwaliteitsslag maken. De deelnemers kregen een gedetailleerd beeld wat hen te wachten staat in de opleiding, waarvan hoieronder een verslag.

Met een inspirerend betoog over het belang van de opleiding opende Ger van Hoving, opleidingsmanager bouw van ROC Friese Poort, de avond, hierbij puttend uit zijn persoonlijke ervaringen met restauraties.
Hierna gaf Koos Schieving van de Vereniging Restauratie Noord een inleiding over de gewijzigde kwalificatiestructuur en de situatie in monumentenland, in het bijzonder in Noord Nederland. Vooral de samenwerking tussen ROP Noord Nederland, de Vereniging Restauratie Noord en de Stichting Certificering Restauratie is uniek voor deze regio en leidt tot mooie resultaten.
Willem de Graaf, restauratiedeskundige en beoogd docent, gaf hierna een inhoudelijk inzicht in de onderdelen Wettelijke Regelingen en Planvorming & Organisatie uit de opleiding. Vervolgens gaf Egbert Teeninga, docent van ROC Friese Poort, inzicht in de onderdelen ‘Culturele en Maatschappelijke Kunsthistorische Ontwikkelingen’ en ‘Constructies, Materialen en Gereedschappen’. Ook schetste hij een beeld van de uit te voeren praktijkopdrachten.
Voorzitter van ROP Noord Nederland, Sjoerd Kremer, onderstreepte ten slotte nogmaals het belang van de opleiding Professional Restauratie voor de restauratiebranche en riep op om deze opleiding te volgen. Nu de opleiding in het Noorden gevolgd kan worden, hoopt Cremer dat bedrijven en medewerkers deze unieke kans grijpen en dat de opleiding in Drachten een succes zal worden. Bij voldoende deelname start de opleiding in september.

Drie locaties en twee varianten

De volledige MBO-4 opleiding start dus na de zomer bij ROC van Twente in Hengelo en bij ROC Friese Poort in Drachten. Om te komen tot een betere spreiding over heel Nederland en om HBO-ers en academici tegemoet te komen, start de opleiding Professional Restauratie in januari 2018 ook in Amersfoort als brancheopleiding. Daarbij volgt de student alleen de restauratievakken en wordt de opleiding afgerond met een branchediploma van het NCE.

Voor meer informatie: Opleiding Professional Restauratie.

Foto: Boris Stokman