Goede restauratiekennis nodig in alle lagen van erfgoedorganisaties

4-7-2022 | In Kasteel Doorwerth ontvingen op 1 juli jl. 14 studenten van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen het felbegeerde diploma van de tweejarige opleiding Professional Restauratie. Monumentenadviseur Errol van der Sijde (57) werkt bij de gemeente Alkmaar en heeft door de opleiding handvatten gekregen om bij de technische uitvoering van een restauratie goed door te vragen. Zo kan hij bijdragen aan een beter restauratieproject, aldus docent Joop Jansen. 

Joop Jansen, opleidingscoördinator en docent bij het NCE, is trots op de studenten Professional Restauratie: “De studenten hebben zich met hart en ziel ingezet. Ze hebben nu de kennis om de kwaliteit van een restauratie te verbeteren, ieder vanuit zijn of haar eigen achtergrond en functie. In een organisatie - van gemeente tot aannemersbedrijf tot architecten- en adviesbureau - is in alle lagen een goed kennisniveau noodzakelijk om goede erfgoedzorg te bieden. Het gemeentelijk apparaat speelt een belangrijke rol bij erfgoedzorg; de vergunningen en subsidies worden door de gemeente verstrekt en de handhaving is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Eén van de studenten, Errol van der Sijde, is gemeenteambtenaar en neemt het stokje over van twee ervaren monumentenadviseurs, die in 2021 met pensioen zijn gegaan. Heel verstandig dat Errol deze opleiding heeft gevolgd.”

Errol, in mei 2020 begonnen als monumentenadviseur, leerde veel van zijn voorgangers en wilde zijn praktijkkennis inhoudelijk verdiepen: “Door de opleiding besef ik de enorme reikwijdte van het vakgebied en bij iedere restauratie, waar ik bij betrokken ben, zal ik blijven bijleren. Het belangrijkste wat ik heb geleerd, zijn de handvatten om bij de technische uitvoering van een restauratie door te vragen en dingen goed uit te zoeken. Daarbij is vertrouwen en een goede communicatie met aannemers en opdrachtgevers belangrijk. Het behoud van cultuurhistorische waarden staat soms op gespannen voet met de wensen van de eigenaar. Als gemeentelijk monumentenadviseur wil ik aan een restauratieproject bijdragen met een goede toetsing van plannen en bijsturing waar nodig. Heel waardevol is het contact dat je opbouwt met de medestudenten. Je vormt met elkaar een mini-netwerk, waar je vragen kunt stellen en ervaringen kunt uitwisselen. Dat is een waardevolle aanvulling op mijn netwerk in en rond Alkmaar.”

De opleiding Professional Restauratie beslaat het brede terrein van de erfgoedzorg en restauratie. De studenten krijgen zowel theorie- als praktijklessen over het begeleiden van restauratieprojecten, opstellen van plannen, adviseren van eigenaren, aanvragen van vergunningen en subsidies, werkvoorbereiding, calculaties en het handhaven op vergunningen en uitvoeringsvoorwaarden. 

De kersverse gediplomeerden van de opleiding Professional Restauratie zijn Henk de Gier (Gemeente Land van Cuijk), Tjirke Roelofs en Sem de Paauw (Erfgoed Zeeland), Francine Cobben (Mokveld Bouw en Onderhoud), Jamie Oosterbroek (Bouwmensen West/Du Prie), Errol van der Sijde (Gemeente Alkmaar), Sil Gerritsen (Timmer- en Aannemersbedrijf De Vries), Erwin Fennema (Bouwgroep Dijkstra Draisma), Pieter van Zwet (Bouw- en Restauratiebedrijf Van de Burgt & Strooij), Erik Jan Stam (Draisma Bouw), Jelle Straver (Aannemingsbedrijf Nico de Bont), Arjan Ruiterkamp (H.J. Ruiterkamp) en Freek te Brake (Bouwbedrijf Hoffman Beltrum). 

Interesse in de opleiding?

Kijk dan hier: Professional Restauratie.

Fotobijschrift: De gediplomeerden van links naar rechts op de voorste rij: Jelle Straver, Sem de Paauw, Henk de Gier, Erwin Fennema, Klaas Boeder (docent); op de middelste rij: Willard van Reenen (docent), Jamie Oosterbroek, Erik Jan Stam, Sil Gerritsen, Pieter van Zwet; op de achterste rij: John van den Heuvel (docent), Errol van der Sijde, Arjan Ruiterkamp, Francine Cobben, Joop Jansen (docent). Foto: René van den Burg.