Het kleinschalige restauratieonderwijs functioneert weer!

20-4-2022 | Ruim 100 mensen vanuit zo’n 20 brancheverenigingen hebben de afgelopen 4 jaar via klankbordgroepen actief bijgedragen aan de inhoud van ‘hun’ nieuwe opleidingen. Nu de 10 erfgoedopleidingen klaar zijn, blijft het NCE graag in contact met de branches. Zo waren Agnes van Alphen en Joop Jansen onlangs te gast bij de Vakgroep Restauratie om met de hoofdaannemers onder andere te spreken over die ene vraag: hoe zorgen we voor voldoende, goed opgeleide restauratievakmannen en -vrouwen? Precies de vraag die in op dracht van het ministerie van OCW is onderzocht door KBA en bureau Turf. 

In februari 2022 brachten de bureaus KBA/Turf een rapport uit, dat voor het ministerie van OCW als basis zal dienen om het beleid te bepalen voor de ondersteuning van het restauratieonderwijs in Nederland. Dit als voortzetting op de beleidsperiode ‘Erfgoed Telt’ (2018-2021), waarin het ministerie actief in opleidingen en behoud van vakmanschap investeerde.

Het NCE kreeg in 2018 een forse subsidie om samen met de restauratiebranches een nieuwe opleidingsstructuur op te zetten. Het was namelijk voor ROC’s ondoenlijk gebleken om het kleinschalige gespecialiseerde restauratieonderwijs in de lucht te houden. Uit het rapport van KBA/Turf wordt duidelijk dat het is gelukt om nieuwe brancheopleidingen op te zetten. Deze worden inmiddels ook allemaal georganiseerd door het NCE. In de periode 2018 tot en met 2021 rondden 246 studenten één van de 10 opleidingen af met een branche-diploma. Door samenwerking met erfgoedorganisaties en opleidingsinstellingen in heel Nederland, is het NCE in staat de opleidingen in verschillende regio’s te organiseren.

We blijven met de branches in contact om de opleidingen goed te beheren en nieuwe ontwikkelingen in de lesstof te integreren. Zo bespraken we met de leden van de Vakgroep Restauratie de ervaringen van de eerste lichtingen van de nieuwe opleiding Specialist Restauratie Timmeren en Metselen. Ook kwam aan bod dat de opleiding binnenkort weer van start kan gaan in Zaandam, Breda en Velp. De restauratiebouwbedrijven werden opgeroepen om hun (jonge) allround opgeleide timmerlieden en metselaren aan te melden voor deze gespecialiseerde restauratieopleiding.

NCE zet in op een bestendige toekomst voor het restauratieonderwijs, waarin per restauratie-specialisme, samen met vele branches, de gewenste opleidingsroutes goed zijn uitgedacht en succesvol georganiseerd worden. Het kleinschalige restauratieonderwijs functioneert weer, maar is en blijft kostbaar door de geringe aantallen studenten. NCE blijft dan ook aandringen op een structurele subsidie van OCW, zodat de nieuwe opleidingsstructuur voor restauratieberoepen stabiel, betaalbaar en toekomstbestendig wordt. Inmiddels heeft NCE een subsidietoezegging van OCW/RCE voor de eerste helft van 2023 gekregen. 

Je kunt het rapport hier lezen: Advies verkennend onderzoek versterking restauratieonderwijs