Het NCE is klaar voor de toekomst

22-6-2022 | Met een subsidie van de minister van OCW kreeg de restauratiebranche in 2018 een geweldige kans om onderwijs te ontwikkelen en te organiseren. De tien nieuwe opleidingen en 246 afgestudeerde studenten in de periode 2018-2021 zijn te danken aan een vruchtbare samenwerking tussen het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE), branches, bedrijven en opleidingsorganisaties. Wim van der Maas, voorzitter a.i. bij het NCE: “Nu komt het aan op continuïteit. We zitten vol ambitie.”

Dit artikel verscheen in juni in Erfgoed Magazine, jaargang 43, nummer 1, april 2022 

“De restauratiesector verdient goed onderwijs. Dat is nodig om de kwaliteit van restauratiewerk hoog te houden en de kwaliteitsketen voor de instandhouding van monumenten te versterken. De samenwerking binnen de branches loopt nu goed. Agnes van Alphen (NCE-coördinator ontwikkeling, red.) en Klaas Boeder (NCE-kwaliteitsbewaker, red.) hebben met onverwoestbaar goed humeur de trajecten in het gareel gehouden. Daar is heel wat power voor nodig geweest. Voor iedere opleiding was er een apart team van projectleider, auteur, klankbordgroep en tekstredactie. Mensen in de erfgoed- en restauratiebranche zijn een apart slag met veel passie en veel kennis, eigengereid en niet altijd meegaand; dat heeft met elkaar te maken. Dan heb je meer dan alleen rationele overtuigingskracht nodig om de neuzen dezelfde kant op te zetten. In de branches werd breed gevoeld: hier gebeurt iets belangrijks, daar moeten we aan meewerken.”

Onderwijsinfrastructuur voor restauratie

Het NCE heeft een onderwijsinfrastructuur op poten gezet en heeft voor tien vakdisciplines nieuwe opleidingen ontwikkeld, die geheel zijn afgestemd op de behoefte vanuit de markt. Zowel het bedrijfsleven als de overheid onderschrijven het niveau en de kwaliteit van de opleidingen. Zo zijn de uitvoeringsrichtlijnen van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) in alle lesstof doorgevoerd. De examens zijn gevalideerd door het Consortium Beroepsonderwijs (CBO) en het NCE is als opleidingsinstituut gecertificeerd door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). 

Ontwikkelingen arbeidsmarkt monitoren

Er zijn veel ambities voor de komende jaren, vertelt Van der Maas: “We willen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt nauwkeurig monitoren om de aansluiting van de opleidingen op de behoefte in de markt goed te houden. De arbeidsmarkt is volop in beweging, dat raakt onze achterbannen. We willen snel zicht hebben op ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, nieuwe wetgeving, innovatieve technieken en materialen en natuurlijk de interesses van jongeren om daar op in te spelen. Vergeet niet maatschappelijke kwesties, zoals de woningnood. Dit zal onherroepelijk leiden tot aanpassingen in de lesstof.”

CAMPAGNE ‘TOEKOMST IN ERFGOED’ 

De restauratieberoepen zijn niet erg bekend bij jongeren en hun ouders. Zonde, want in de restauratiesector liggen mooie loopbaan mogelijkheden. Om de instroom van jongeren te stimuleren, voert het NCE online campagne onder de titel ‘Toekomst in erfgoed’. Berichten over het restauratievak op Instagram en Facebook leiden naar een campagnewebsite, waar bezoekers een oriënterende test kunnen doen, vakfilms over tien ambachten kunnen bekijken en informatie over de NCE-opleidingen kunnen bekijken. Dat hebben jongeren en hun ouders massaal gedaan. Bekijk de campagneresultaten hier:  Jongeren en ouders reageren massaal op campagne Toekomst in Erfgoed.


Meester-Gezelprijs als katalysator 

Het restauratievak is een specialistisch, ambachtelijk vak dat je niet alleen uit de boeken leert. De kennisoverdracht tussen leermeester en leerling is cruciaal. Om dit te onderstrepen, heeft het NCE in 2020 de Meester-Gezelprijs uitgereikt, die bedrijven stimuleert het beste uit hun medewerkers te halen en vaklieden enthousiasmeert zichzelf steeds te verbeteren. De ambitie is om de prijs te blijven organiseren. 

Open uitnodiging

Van doorslaggevend belang voor het succes van de afgelopen jaren was de financiële steun vanuit het ministerie van OCW, stelt Van der Maas. “Iedere euro van de subsidie, die minister Van Engelshoven beschikbaar heeft gesteld om het Masterplan 2018-2021 uit te voeren, is gestoken in het ontwikkelen en opstarten van de opleidingen. Daarmee is een groot vertrouwen gegroeid tussen NCE en OCW. Nu komt het aan op het borgen van continuïteit door een structurele, financiële ondersteuning van het erfgoedonderwijs. De restauratieberoepen zijn high-end vakdisciplines. Voor ons erfgoed is een goede samenwerking binnen het ministerie tussen de C-poot en de O-poot belangrijk om ons vakgebied goed tot zijn recht te laten komen. Om daar een goede start mee te maken, nodigen we minister Dijkgraaf en staatsecretaris Uslu graag uit om een lesdag van een van de NCE-opleidingen bij te wonen en dit bijzondere onderwijs zelf te ervaren.”

Download het artikel hier: Het NCE is klaar voor de toekomst.