Intromiddag voor aanstaande studenten Professional Restauratie

26-1-2022 | De opleiding Professional Restauratie start om het jaar. De nieuwe lichting studenten staat te trappelen om in september te beginnen. In februari nodigen we de nieuwe studenten en de geïnteresseerden uit voor een kennismakingsbijeenkomst. Joop Jansen licht alvast een tipje van de sluier op. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar bij de opleiding. 

De kennismakingsbijeenkomst (evenals de lesdagen) vindt plaats bij het NCE in Klooster Ter Eem in Amersfoort. De studenten zullen dit monument goed leren kennen tijdens de opleiding, want ze zullen er tal van opdrachten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het schetsen van de kapconstructies op de zolder”, vertelt Joop Jansen, opleidingscoördinator en docent bij de opleiding Professional Restauratie, “Daarom beginnen we met een film over de historie van het klooster en haar bewoners.”

Praktijkopdrachten vragen veel tijd en inzet

“De opleiding Professional Restauratie is buitengewoon interessant en veelzijdig. Het volgen van deze opleiding is eigenlijk een ‘must’ voor bouwkundig medewerkers op kaderniveau, die restauratieprojecten voorbereiden, begeleiden of controleren. De opleiding duurt 2 jaar en vraagt veel van de studenten. Om de studenten voor te bereiden op de ‘workload’ naast de lesdagen en het leren voor de examens, besteed ik bij de kennismakingsbijeenkomst veel aandacht aan de praktijkopdrachten die de studenten gaan maken. Die opdrachten, vier in totaal, vragen veel tijd en inzet en daarom zijn ze verspreid over de twee jaar, die de opleiding duurt, ingepland”, aldus Joop. 

Voor iedereen verplicht: het instandhoudingsplan

Er is één opdracht die alle studenten verplicht zullen maken: het instandhoudingsplan. In deze opdracht komt alles terug wat de studenten leren. Denk aan het ontwerp voor een monument, de uitwerking van het ontwerp in een projectplan, werktekeningen, het maken van delen van een werkbegroting, het plannen van de uitvoering van een restauratie, het nadenken over en vastleggen van een onderhoudsplan voor de eigenaren van het monument en tot slot het bewaken van de kwaliteit van de werkzaamheden tijdens de restauratie. 

Excursie om monument te inspecteren

In het kader van deze opdracht zijn de studenten van de huidige lichting Professional Restauratie naar de Mauritskazerne in Ede geweest. Het terrein met alle gebouwen wordt nu herbestemd. Ten behoeve van de praktijkopdracht ‘Instandhoudingsplan’ hebben de studenten een uitgebreide inspectie van een leegstaand pand op dit terrein gedaan. “De inspectieverwerken ze in het bouwkundig rapport, dat als basis dient om de subsidiabele kosten te berekenen””, vertelt Joop, “als voorbereiding op de excursie hebben de studenten de leidraad over subsidiabele kosten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bestudeerd. Een pittige opdracht en dit is dus één van de vier opdrachten die de studenten gaan maken.”

Interesse? 

De bijeenkomst is bedoeld voor studenten van de opleiding Professional Restauratie die zich hebben ingeschreven om in september 2022 met de opleiding te starten of serieus geïnteresseerd zijn en zich willen oriënteren. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar bij de opleiding Professional Restauratie. Schrijf je snel in, dan nodigen we je uit voor de kennismakingsbijeenkomst in februari: Professional Restauratie