Jaarlijks ca. 200 vaklieden in 10 disciplines

Dat is de behoefte aan instroom in de restauratiebranche. De omvang van de restauratiebranche en de behoefte aan instroom van restauratievaklieden biedt al jaren een stabiel beeld. De laatste jaren bedraagt de restauratie(bouw)productie circa 360 tot 400 miljoen euro per jaar. Deze productie wordt uitgevoerd door circa 3.100 werkenden. 

Het Economisch Instituut Bouwnijverheid heeft de instroombehoefte voor de restauratiesector bepaald op 6 à 7% van het totale personeelsbestand. Dit komt neer op ca. 200 personen. Het gaat dus om een klein aantal personen, die ook nog eens meer dan 10 verschillende vakdisciplines uitoefenen, verdeeld over heel Nederland. 

Gelet op deze cijfers is het alleszins begrijpelijk dat het reguliere, regionaal ingestelde onderwijs hiervoor geen opleidingsaanbod in stand kan houden. Het NCE is inmiddels in staat om een fors deel van de benodigde instroom in de sector op te leiden. In 2021 nemen 146 personen deel aan de nieuwe erfgoedopleidingen. Voor 2022 zal dat aantal stijgen naar 185 personen.

Aan de ontwikkeling en organisatie van de nieuwe opleidingen dragen vele beroeps- en belangenorganisaties bij. Hieronder lees je per opleiding wat de wenselijke, jaarlijkse instroom aan vaklieden per vakdiscipline is en welke organisaties bijdragen aan het realiseren van het opleiden van deze vaklieden. 

Meer informatie over de opleidingen: NCE-opleidingen/-modules