Restauratieonderwijs belangrijk voor kwaliteit in instandhoudingsketen

20-4-2021 | De Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie, de Vakgroep Restauratie en het Platform van Gespecialiseerde Aannemers geven in het ‘Manifest voor een betere kwaliteitsketen voor de instandhouding van monumenten’ zeven aanbevelingen voor het borgen van kwaliteit in de hele keten van instandhouding van ons erfgoed. Goed restauratieonderwijs is voor de continuïteit van het vakmanschap en het binden van de jonge generatie aan de erfgoedsector een cruciale factor en een van de zeven aanbevelingen. Daar is het NCE heel blij mee. 

Met dit Manifest geven de VAWR, de Vakgroep en het GA-Platform Restauratie een vervolg aan het rapport ‘Naar een duurzame instandhouding van het gebouwde erfgoed’ van vier jaar geleden. Toen stelde de Minister van OCW (onder andere) € 2 miljoen beschikbaar aan het NCE voor nieuwe restauratieopleidingen. Inmiddels zijn tien opleidingen ontwikkeld. Het NCE verwacht dat in 2021 ongeveer 130 studenten een van deze tien opleiding volgen om zich te ontwikkelen tot restauratiespecialist op hun vakgebied. In 2020 hebben we 65 diploma’s en certificaten mogen uitreiken aan vaklieden, die hun opleiding of module succesvol hebben afgerond.

Het restauratieonderwijs is dus weer goed op gang gebracht in de afgelopen jaren. Nu pleiten de drie koepelorganisaties met het oog op borging van kwaliteit en het behoud van vakmanschap op de langere termijn voor structurele, financiële steun om deze opleidingen betaalbaar te houden. In het Manifest is de aanbeveling als volgt verwoord: “Van de Minister van OCW wordt, met het oog op gelijkberechtiging en het grote maatschappelijke belang, gevraagd om het gespecialiseerd onderwijs ter stimulering van de ontwikkeling en het behoud van het vakmanschap te bevorderen. Een structurele financiële ondersteuning is daarvoor een belangrijk instrument.”
Daar zijn we het helemaal mee eens!

Lees het Manifest met de zeven aanbevelingen hier: Manifest voor een betere kwaliteitsketen voor de instandhouding van monumenten.

Bekijk de nieuwe restauratie-opleidingen hier: NCE-opleidingen/-modules.