Maatwerkadvies voor scholingsplan restauratieteam Salverda Bouw

22-12-2021 | Salverda Bouw wil zich ontwikkelen tot een erkend restauratiebouwbedrijf. Senior projectleider Gerwin Port heeft zelf een grote belangstelling voor erfgoed en formeerde binnen Salverda (230 medewerkers) een team van 20 ‘vakidioten’, die samen een scholingstraject ingaan om zich te ontwikkelen tot restauratievakman. NCE-opleidingscoördinator Joop Jansen gaf advies op basis van een kennisinventarisatie onder de medewerkers.

“We voeren veel projecten uit in het centrum van Amsterdam en komen dus regelmatig in aanraking met monumenten,” vertelt Gerwin, “de afgelopen jaren hebben we aan het Anne Frankhuis mogen werken en aan gebouwen in Artis. Momenteel zijn we bezig met de Heineken Experience. We werken graag aan erfgoed en hebben veel bewondering voor de bouwkundige kwaliteit van monumenten. Als we met een monument te maken krijgen, zoeken we uit wat voor een gebouw het is, wat de historie van het pand is, welke functies het heeft gehad, wie de architect is. We willen begrijpen hoe de bouwhistorie van het pand in elkaar steekt.”

Vanuit specifieke vakkennis groeien naar brede overview

“We hebben een team geformeerd van medewerkers, die kennis van restauratie hebben en affiniteit met erfgoed. Daarna hebben we een inventarisatie gemaakt van de opleidingsbehoefte, rekening houdend met de wensen van de medewerkers en wat haalbaar is voor ieder persoonlijk. Ze gaan er vanuit hun eigen interesse voor het restauratievak mee aan de slag. Het enthousiasme in het team is groot, het zijn allemaal vakidioten. Onze medewerkers hebben al veel specifieke kennis opgebouwd, maar hebben nog niet een brede overview op de restauratie. Met een algemene introductie willen we een bewustwording creëren: wat is een monument? Wat is de restauratieladder? Vandaaruit kunnen we de kennis de komende jaren gaan uitbouwen.”

Scholingstraject parallel aan certificeringstraject

“We hebben samen met Joop Jansen (NCE-opleidingscoördinator, red.) een scholingsplan gemaakt. Een van onze medewerkers, William Bakker is tendercoördinator en planontwikkelaar. Hij gaat in september 2022 starten met de opleiding Professional Restauratie bij het NCE. De andere medewerkers gaan eerst een aantal cursussen bij het Nationaal Restauratie Centrum volgen. We hebben half oktober al een in company-cursus ‘Introductie monumentenzorg’ gehad. Er staan 63 cursusdagen op het programma. We vinden het belangrijk dat de vaklieden hun deskundigheid kunnen uitdiepen. Dat ze de kans krijgen zich te ontwikkelen, bindt hen ook aan het bedrijf. Ons certificeringstraject loopt parallel aan het scholingstraject. De eerste auditdag hebben we net achter de rug. Een boeiende dag en gelukkig ging het allemaal goed. Het was een mooi ijkmoment om te weten waar we staan. Ik ben trots op de inzet van het team en zie de tweede auditdag met vertrouwen tegemoet. De ERB-certificering is een work in progress. We leggen onszelf verdieping van ons vak op. Dat vind ik mooi.”

Opstellen scholingsplan is maatwerk

Bij het NCE krijgen we regelmatig vragen van bedrijven om hen te adviseren over scholingsplannen om de restauratiekennis bij medewerkers te vergroten. Voor ieder bedrijf zal de situatie anders zijn. Het opstellen van een scholingsplan is dus maatwerk. De NCE-opleidingen worden binnen alle ERM-richtlijnen als een goede invulling voor de scholingseisen geaccepteerd. Een NCE-diploma heeft dus aantoonbare meerwaarde voor bedrijven die bij de stichting ERM een erkenning willen behalen en voor bedrijven die reeds een ERM-erkenning hebben behaald. Bij certificering komt overigens nog veel meer kijken. Kijk voor de eisen op de website van Stichting ERM.

Meer weten over onze opleidingen? 

Kijk op NCE-opleidingen/-modules.

Foto boven: Bij de herbestemming van het Bungehuis (1934, architecten A.D.N. van Gendt en W.J. Klok) door Salverda Bouw is in de bestaande messing kozijnen isolerend glas geplaatst (foto: Lejo Duijvestijn).

Foto onder: NCE-opleidingscoördinator Joop Jansen geeft voorlichting over de scholingsmogelijkheden in het restauratievak.