Meerwaarde opleiding Professional Restauratie volgens adviseur Joost Ahsmann

26-10-2017 | In januari 2018 start de opleiding Professional Restauratie in Amersfoort. De kennis over erfgoedzorg staat bij overheden onder druk. Joost Ahsmann, adviseur Ruimtelijke Kwaliteit bij de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant*, haalde in oktober 2017 zijn diploma Professional Restauratie. Reden om Ahsmann aan het woord te laten over zijn ervaringen en de aansluiting van de opleiding op zijn werkzaamheden voor gemeenten.

Want, wat is de meerwaarde van de opleiding Professional Restauratie voor overheidsfunctionarissen?  “Om te communiceren moet je dezelfde taal spreken als de branche. Ik heb regelmatig met monumenten te maken gehad maar meestal in de fase van planvorming, dus de fase tot en met het verlenen van de vergunning. Sinds de oprichting van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant in 2013 ben ik meer en meer bezig met de uitvoeringskant, de restauraties. Om goed te kunnen adviseren is het heel belangrijk dat je dezelfde taal spreekt en dat je de kennis hebt om op de juiste zaken te letten bij restauratiewerkzaamheden. Je kunt dan meer samenwerken met de opdrachtgever en aannemer in plaats van dat je tegenover elkaar staat.”

“Als de uitvoerder van een restauratie jou ook als deskundige ziet en vertrouwt, dan weet hij je te vinden als er vragen of problemen zijn tijdens de restauratie. Vaak worden er bouwsporen gevonden, bijvoorbeeld. Die kunnen invloed hebben op de uitvoering. Het is mooi als je dan een vraagbaak kunt zijn voor de aannemer. Het gaat om vertrouwen. Als je het vertrouwen hebt gewonnen, bereik je veel meer. Het loont om heel concreet op zaken in te gaan en een paar keer te gaan kijken. Dat komt de ontwikkeling van de plannen en de restauratie ten goede. Ik wil voor de bij ons aangesloten gemeenten meer gaan doen op het gebied van toezicht en handhaving. Toezichthouders bij gemeenten zijn vaak niet gespecialiseerd in erfgoed maar toezicht op restauraties is wel een overheidstaak, die voorlopig niet geprivatiseerd wordt, zoals in de bouw. Zeker bij kleine gemeenten is er steeds minder kennis doordat al wordt voorgesorteerd op de Wet op Kwaliteitsborging in de Bouw. Dat gat wil ik dichten.”

Heeft u interesse in de opleiding Professional Restauratie?
Ga dan voor meer informatie/aanmelden naar Opleiding Professional Restauratie.

Foto: Studie-opdracht> Joost Ahsmann onderzoekt een leemstenen muur van een boerderij in Noord-Brabant (met dank aan Joost Ahsmann).

* De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) voert taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant.