Met ambitie de norm voor groen erfgoed stellen

20-4-2022 | De aandacht voor groen erfgoed neemt toe. Denk aan thema’s als samenhang tussen rood en groen, klimaat en duurzaamheid. “Groen erfgoed vráágt om een hoog niveau en goed opgeleide hoveniers. We gaan een norm stellen”, zegt Simon Angel. Angel is sinds een jaar voorzitter van de Vereniging van Erfgoedhoveniers en is in die functie uitgenodigd om zitting te nemen in de Raad van Advies van het NCE. Tijd voor een nadere kennismaking. 

Wat heb je met groen erfgoed?
Ik heb intensief samengewerkt met tuin- en landschapsarchitect Patricia Debie. Mijn liefde voor historisch groen is daar gegroeid. Vanuit die samenwerking ontwikkelde ik gevoel voor de koppeling tussen de historische omgeving en ontwerpen voor duurzaam toekomstig gebruik. Als je bijvoorbeeld kijkt het Margaretha Turnorplein, een bijzonder, meer dan 3 eeuwen oud bomenplein, bij kasteel Amerongen: daar komen veel belangen bij elkaar, namelijk van de eigenaar, de gemeente en de gebruikers. Via Debie&Verkuijl kwam ik in contact met de Vereniging van Erfgoedhoveniers. Vanuit mijn verleden als organisatie-ontwikkelaar begeleidde ik het bestuur van de vereniging in een aantal sessies om de ambities, missie-visie en strategie naar de toekomst scherp te krijgen. We voelden en vulden elkaar erg goed aan, we hadden een klik. Vanuit dit samenwerken ben ik uiteindelijk voorzitter geworden van de vereniging.

De aandacht voor groen erfgoed neemt toe. Waar komt dat door?
Eigenaren, beleidsmakers en specialisten krijgen steeds meer oog voor de historische samenhang van rood en groen erfgoed. Klimaat, duurzaamheid, groen zijn nu belangrijke thema’s. Als we bestaande landschappen toekomstbestendig willen maken, kunnen we de geschiedenis beter niet negeren. Vroeger zijn we nogal eens megalomaan met het landschappen omgegaan. De afgelopen jaren is een nieuwe manier van kijken ontstaan. Dat heeft invloed op het vak van de historisch hovenier. Ons vak wordt steeds relevanter. Door de toegenomen aandacht voor groen erfgoed is ook de belangstelling voor opleiden gegroeid. Kennisoverdracht versterkt vakmanschap en kwaliteit.

Hoe is het gesteld met de kennis in het werkveld? 
Begin april ben ik een bijeenkomst over de oprichting van een Netwerk Groen Erfgoed geweest met gemeenten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het Vondelpark in Amsterdam, zelf groen erfgoed en een rijksmonument. Het doel van de bijeenkomst was om gemeenten de mogelijkheid te bieden zich aan te sluiten bij een nieuwe netwerk om groen erfgoed een betere positie te geven in Nederland. De zorg rond het rode erfgoed (gebouwen) is goed georganiseerd, maar voor groen erfgoed (tuinen, parken, landgoederen, landschappen) zijn we nog niet zo ver. 

De missie en visie van de Vereniging van Erfgoedhoveniers (VvEGH) is erop gericht groen erfgoed landelijk goed op de kaart te zetten en op het allerhoogste niveau te opereren. Dat is een grote ambitie, waar ik een norm mee wil stellen. Daarvoor hebben we de beste mensen nodig die de beste opleiding hebben genoten. Dat is de opleiding Hovenier Historisch Groen, die het NCE samen met de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed, heeft ontwikkeld. De Stichting vertegenwoordigt het Gilde van Tuinbazen, de Nederlandse Tuinenstichting, de Vakgroep Groen Erfgoed en de VvEGH. 

Wat is het belang van certificeren?
De hovenierswereld is voor wat betreft het groen erfgoed toe aan een professionaliseringsslag. De VvEGH committeert zich aan een duurzame samenwerking met het NCE, zodat op de langere termijn aan het niveau in de branche gewerkt kan worden. Groen erfgoed vráágt om een hoog niveau en goed opgeleide hoveniers historisch groen. De opleiding Hovenier Historisch Groen voldoet aan de scholingseisen, een onderdeel van het certificeringstraject bij de Stichting ERM. De VvEGH heeft 12 leden, onder wie het eerste hoveniers bedrijf dat een certificering binnen haalde. Dat was Debie & Verkuijl Erfgoedhoveniers. Vijf VvEGH-leden zitten inmiddels in het certificeringstraject. We zijn dus goed op weg met het borgen van de kwaliteit en het vergroten van het vakmanschap rond groen erfgoed. 

Op 13 april nam ik als voorzitter van de vereniging voor de eerste keer deel aan het gezamenlijke overleg van de Raad van Advies van het NCE met de branchegroepen van de Stichting ERM. Ik vind het erg belangrijk dat dat soort overleggen er zijn; verbindingen met naastliggende vakgebieden laat de samenhang zien. Het een bestaat niet zonder het andere. Overleggen als deze leggen inzichten op tafel waardoor de belangen over en weer beter stromen. 

Leden Raad van Advies

De organisaties die de activiteiten van het NCE ondersteunen, zijn vertegenwoordigd in een Raad van Advies. Zo blijven deze organisaties actief betrokken bij de ontwikkelingen van het NCE en het beheer van de opleidingen die het NCE de afgelopen jaren samen met de restauratiebranches ontwikkelde. De Raad van Advies komt twee maal per jaar bij elkaar. Deze bijeenkomsten worden gecombineerd met het branchegroepen-overleg, dat de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) eveneens twee maal per jaar organiseert. Op deze manier worden krachten gebundeld en kan efficiënt worden gesproken over kwaliteit en onderwijs in de erfgoedsector.
Kijk hier welke organisaties vertegenwoordigd zijn: Leden Raad van Advies.

Voor meer informatie over de opleiding: Hoveniers Historisch Groen

Foto boven: Simon, Angel, voorzitter Vereniging van Erfgoedhoveniers.
Foto onder: Kennismaking op Klooster Ter Eem, v.l.n.r. Richard Westhof, Agnes van Alphen en Simon Angel.