NCE-Basistraining Restauratie Timmeren/Metselen bouwsteen in restauratieonderwijs in de Zaanstreek

20-1-2021 | Wat erfgoed in Nederland zo interessant maakt, is dat iedere streek zijn eigen soort monumenten kent. De Zaanse houtbouw is daar een goed voorbeeld van. De bouw en instandhouding van dit gebouwtype vraagt specialistische kennis. Daarom is Leo Schoenmaker, directeur van Bouwmensen KZW, blij met de samenwerking met het NCE. In mei en juni 2021 staat de NCE Basistraining Restauratie Timmeren/Metselen bij Bouwmensen Zaandam op de planning.

De Basistraining Restauratie Timmeren/Metselen beslaat 4 dagen. Studenten van de MBO-3 opleiding Allround Timmerman of Metselaar kunnen de training volgen als keuzedeel voor hun opleiding. Daarnaast kunnen allround timmerlieden en metselaars de basistraining volgen als opstap naar de MBO-4 opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen. In de Basistraining kunnen de deelnemers ontdekken of het restauratiewerk, wat precisie, creativiteit, geduld en een groot vakmanschap vraagt, bij hen past. 

Voor Bouwmensen KZW is de samenwerking met het NCE rond de basistraining een stap in het opbouwen van een mooi, bouwbreed onderwijsprogramma met een goede restauratietak. “Ik ben het nieuwe jaar begonnen met gesprekken om een netwerk te vormen, dat samen het bouw- en restauratieonderwijs hier in de regio gestalte wil geven”, vertelt Leo Schoenmaker, “in de Zaanstreek tref je de hele breedte van de houtbouw aan. Met de basistraining van het NCE willen we het restauratievak interessanter maken voor jongeren en zij-instromers en de drempel om voor de restauratie te kiezen, lager maken. Niet iedereen is gek op nieuwbouw. De basistraining Restauratie Timmeren/Metselen is een uitgelezen kans voor MBO-3 studenten en voor allround timmerlieden en metselaars om kennis te maken met het restauratievak.”

Niet alleen voor de vaklieden zelf is de basistraining interessant, zegt Schoenmaker: “Voor bedrijven is de basistraining een mooi middel om te investeren in hun medewerkers. Zo kun je vaklieden aan je binden. We willen als vervolg ook graag de MBO-4 opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen aan gaan bieden. Je kunt als bedrijf betere restauratiekwaliteit bieden als je mensen goed zijn opgeleid en laat je zien te voldoen aan de scholingseisen van bijvoorbeeld de certificaten van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Er moet veel gerestaureerd worden de komende 50 jaar. De huidige lichting vaklieden gaat dat niet meer meemaken, dus moet je nu gaan investeren in een nieuwe generatie restauratie-specialisten.”

Meer informatie en aanmelden: Basis Restauratie Timmeren/Metselen (Keuzedeel MBO-3).

Foto: Arjen Veldt.